Elx ja té contenidors accessibles

Elx ja té contenidors accessibles

Elx ha incorporat al servei d’arreplega de fem domèstic el contenidor de residus adaptat. Per tal que les persones amb discapacitat puguen viure de manera independent i participar plenament en tots els aspectes de la vida, es requereixen mesures que asseguren l’accés, en igualtat de condicions amb les altres, a l’entorn físic i els seus…