Pla Director per un Treball Digne 2018-2019-2020

Pla Director per un Treball Digne 2018-2019-2020

El “Pla Director per un Treball Digne 2018-2019-2020” aprovat pel Govern té com a objectiu crear ocupació de qualitat i combatre la precarietat laboral d’Espanya. Inclou un total de 75 mesures (55 operatives i 20 organitzatives) per a lluitar contra el frau, la precarietat laboral i eradicar les situacions d’abús. Aquestes mesures s’articulen davant de…