Estudi sobre la qualitat de l’aire urbà

Estudi sobre la qualitat de l’aire urbà

Un índex de qualitat de l’aire elevat en l’entorn urbà d’Elx és una de les prioritats estratègiques d’ELX2030. En el nucli urbà d’Elx, la contaminació de l’aire ve derivada fonamentalment dels mitjans de transport i, en cap cas, supera els estàndards recomanats per l’Organització Mundial de la Salut. A través d’un conveni de col·laboració amb…