Accessibilitat Web

De conformitat WAI-AA els llocs web de les administracions públiques tenen el deure de complir els criteris d’accessibilitat indicats en la norma UNIX 139803:2012. Aquesta normativa fixa una sèrie de característiques que tot portal Web ha de complir si vol ser accessible, servint a més com a base per a la Certificació d’Accessibilitat TIC (Accessibilitat Web) actualment vigent a Espanya.

De la mateixa manera, els llocs web de l’administració han de satisfer tots els punts de verificació de prioritat 2 (adequació de nivell Doble A) definits en l’especificació de Pautes d’Accessibilitat al Contingut en la Web (WCAG 2.0) per la Iniciativa d’Accessibilitat Web (WAI) del Consorci World Wide Web (W3C).

L’Ajuntament d´Elx té com a objectiu principal que el lloc web www.elx2030.es siga tot l’accessible i usable possible. Per això, s’ha dissenyat adaptant-se als estàndards i normatives vigents en relació a l’accessibilitat, per a la qual cosa es realitzen revisions prèvies a cada publicació de nous continguts. En tot cas, és possible que trobe alguna pàgina que no s’adapta al 100% a aquestos estàndards, ja que algunes de les seccions contingudes en el portal estan en procés d’adaptació i millora. Si experimenta alguna dificultat en l’accés a la informació continguda en aquest lloc web, pot contactar al correu electrònic info@elx2030.es. Realitzarem les millores necessàries tan ràpidament com siga possible.

Cal tindre en compte que per realitzar operacions amb firma electrònica el navegador ha d’utilitzar javascript i els components clients de firma electrònica necessaris.

Tecles d’accés ràpid

Polsant la tecla “tabulador” podrà accedir ràpidament a determinades pàgines o continguts de la pàgina.

Tamaño del texto

Los tamaños de las fuentes están definidos con unidades relativas para que pueda ampliar o disminuir el tamaño de la fuente desde las opciones del navegador.

Les grandàries de les fonts estan definides amb unitats relatives perquè puga ampliar o disminuir la grandària de la font des de les opcions del navegador.
Internet Explorer, Mozilla y Firefox: Veure > Grandària del text
Opera: Veure > Zoom
Safari: Veure > Fer el text més gran
Chrome: Controla la pàgina actual > Grandària del text

Per a modificar la grandària de tot en la página:

Ctrl + + per a augmentar-ho
Ctrl + – per a disminuir-ho
Ctrl + 0 restaura la grandària original del text

Data última revisió

Última revisió del lloc web: 31/01/2018.

L’accessibilitat de les pàgines d’aquesta web es revisa prèviament a la seua publicació.