ACTE DE PRESENTACIÓ

ELX2030, Pla Estratègic de l’Ajuntament d’Elx es va gestar l’any 2017 recolzat pel Consell Social de la Ciutat i compta amb el suport unànime de tots els grups polítics de la Corporació municipal.

És un projecte que pretén mobilitzar la creativitat i la intel·ligència ciutadana, amb la finalitat de convertir en actius de progrés i qualitat de vida els singulars recursos del municipi.

Volem fer d’Elx una ciutat més sostenible i, amb això, poder ser Capital Verda Europea.

“ELX2030 és un compromís que ha de dur-se a terme governe qui governe, significa unitat de la ciutat al voltant d’un objectiu comú i iniciar una dècada verda en què la sostenibilitat econòmica, social i ambiental siga l’eix vertebrador del nostre desenvolupament present i futur.”

Carlos González
Alcalde d’Elx

ELX2030 vol liderar el procés de transformació i modernització del nostre municipi compatibilitzant el creixement urbà i rural, el benestar social i el progrés econòmic amb la conservació i millora dels valors ambientals, paisatgístics i culturals vinculats a Elx.

Elche, ciutat sostenible

Segons la Carta d’Aalborg la vida humana en aquest planeta no pot ser sostenible sense unes comunitats locals viables.

El govern local està prop del lloc on es perceben els problemes ambientals i molt més prop de la ciutadania. A més a més, comparteix amb la resta de nivells de govern la responsabilitat del benestar de l’ésser humà i de la natura.

Per consegüent, les ciutats tenen una funció determinant en el procés de canvi dels estils de vida, de la producció, del consum i de les pautes de distribució de l’espai.

“Una de les claus del Pla Estratègic ELX230 és saber a què volem aspirar, conéixer les nostres pròpies característiques, els nostres valors especials i fer d’això una oportunitat de futur.”

Mireia Mollà
Regidora Representació Institucional Ajuntament d’Elx

ELX2030 planteja com a visió estratègica fer d’Elx “La Ciutat Verda”, com a base per aconseguir que el nostre municipi siga un territori més competitiu en les qüestions econòmiques, més respectuós del medi ambient i més integrador socialment.

ELX2030, compta amb un Comité de Direcció que aporta una perspectiva global del municipi, de les seues singularitats i dels reptes de futur que hem d’afrontar.

Com hauria de ser Elx l’any 2030 i quines actuacions realitzarem per a construir aquest futur, són preguntes a què donarà resposta el Pla Estratègic.

Presentació ELX2030

Des d’ELX2030 treballarem per la conservació i l’ús sostenible de la biodiversitat. I això generarà ocupació de qualitat i benestar social.

Elx necessita suport del Govern d’Espanya per a protegir la nostra biodiversitat, actuar contra el canvi climàtic, afavorir la qualitat ambiental i fomentar l’economia i l’ocupació verda.

“El punt de partida d’Elx és excepcional pels valors naturals que té, els seus recursos, la societat il·licitana i altres intangibles que poden fer d’Elx Capital Verda.”

Sonia Castañeda
Directora Fundación Biodiversidad

ELX2030 es fonamenta en el principi del fet que el futur no pertany als que saben esperar, sinó als que saben preparar-se.

Volem que ELX2030 siga la visió compartida del futur del nostre municipi, un futur que es construïsca des del present sense perdre mai de vista el paper que el nostre passat ha tingut en la configuració d’allò que ara som.

“L’endemà” no és el que passarà, sinó el que farem.

L´Endemà

Per a millorar la qualitat de vida dels il·licitans i les il·licitanes, l’Ajuntament d’Elx sol·licitarà i gestionarà la implicació i col·laboració d’altres administracions públiques, per tal de posar en marxa les principals actuacions del Projecte ELX2030.

En ELX2030 volem subratllar la importància que la col·laboració entre les diferents administracions públiques té perquè la modernització del nostre territori siga una realitat, al mateix temps que una oportunitat per a augmentar la prosperitat i el creixement en la Comunitat Valenciana.

“Els paràmetres i accions que estableix l’Agenda pel Desenvolupament Sostenible 2030 transformaran Elx en una ciutat d’avantguarda contra el canvi climàtic, a favor de l’eficiència energètica, la inclusió sociolaboral, la igualtat de gènere i l’apoderament femení”.

Mónica Oltra
Vicepresidenta del Consell