Contractació pública i desenvolupament sostenible

La producció i el consum responsables constitueixen l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible número 12 de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, de l’Organització de Nacions Unides.

En l’Agenda 2030, l’ONU insta els governs, les organitzacions internacionals, el sector empresarial i altres agents no estatals i particulars a contribuir a modificar les modalitats insostenibles de consum i producció, inclús mobilitzant totes les fonts d’assistència financera i tècnica per a enfortir la capacitat científica, tecnològica i d’innovació dels països en desenvolupament a fi d’avançar cap a modalitats de consum i producció més sostenibles.

Amb aquest horitzó, la “Xarxa d’Entitats Locals per la Transparència i Participació Ciutadana” de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, presidida actualment per Elx, ha aprovat un decàleg de principis per a la integritat en la contractació pública, que busca, des de l’acció política local, introduir canvis fonamentals en la manera en què produïm i consumim béns i serveis.

Es pot contribuir al desenvolupament sostenible per mitjà d’una contractació pública oberta, competitiva, cooperativa, eficient, electrònica, estratègica, Íntegra, professional, senzilla i transparent.

OBERTA “a la participació de societat, ciutadania, persones i entitats licitadores i la resta d’agents socials”.
COMPETITIVA, “com més persones i entitats licitadores millor”.
COOPERATIVA, “recolzat en la Diputació, Consell o Cabildo”.
EFICIENT, “adequació econòmica de les meues decisions, millor relació qualitat-preu”.
ELECTRÒNICA I TECNOLÒGICA, “adéu al paper”.
ESTRATÈGICA, “la contractació ha de ser socialment responsable”.
ÍNTEGRA, “imparcial, objectiva i sense conflictes d’interessos”.
PROFESSIONAL, “gestors públics especialitzats”.
SENZILLA I NORMALITZADA, “evita càrregues innecessàries, no exigisques més del necessari”
TRANSPARENT, “sempre clars, res que amagar”.

Decàleg d’Integritat en la Contractació Pública Local FEMP.