Economia Circular en el sector calçat

El director del Pla Estratègic d’Elx ELX2030, Antonio Martínez, ha participat en la Jornada “Economia Circular en el calçat” organitzada pel Clúster Calçat Innovació (CCI) i que ha comptat amb la col·laboració de INESCOP i FICE.

L’economia circular és un concepte econòmic que s’interrelaciona amb la sostenibilitat, i l’objectiu de la qual és que el valor dels productes, els materials i els recursos (aigua, energia,…) es mantinga en l’economia durant el major temps possible, i que es reduïsca al mínim la generació de residus. Es tracta d’implementar una nova economia, circular -no lineal-, basada en el principi de «tancar el cicle de vida» dels productes, els serveis, els residus, els materials, l’aigua i l’energia. Dins del sector calçat, tan representatiu de l’economia il·licitana, es vincula l’economia circular a l’ecoinnovació, un dels principis fonamentals d’ELX2030.

Sostenibilitat, flexibilització dels processos productius, traçabilitat del producte, intel·ligència artificial, reducció de l’impacte mediambiental i el know-how característic del personal i les empreses d’Elx són les claus perquè l’economia il·licitana s’adapte amb èxit a aquest model.

La indústria de calçat camina cap a un model d’economia circular europeu basat en un major aprofitament de les matèries primeres i l’ús més eficient i de reduït impacte mediambiental, així com la revaloració dels residus mitjançant la seua transformació en productes de major valor afegit, per a aconseguir una indústria del calçat sostenible. Aquest nou context econòmic suposa grans reptes i oportunitats per a la indústria.

En la jornada es va parlar a més de  reptes i oportunitats de la indústria en l’Economia Circular, la Certificació residu zero, el Reciclatge de fibres de pell, tèxtils sostenibles per a calçat, la importància de comunicar la sostenibilitat, el mesurament de materials biodegradables i compostables, la Estratègia europea d’Economia Circular i les seues implicacions per a les empreses de calçat i l’exemple del treball de l’empresa *ECOALF.