Elx pels ODS, ciutats inclusives, segures, resilients i sostenibles

Des d’ELX2030, treballem per a aconseguir l’emplene dels Objectius de Desenvolupament Sostenible establits per l’ONU donant suport al treball de les diferents àrees del Ajuntament d’Elx implicades a aconseguir cadascuna de les metes establides.

El número 11 dels Objectius de Desenvolupament Sostenible establits per l’ONU pretén aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguen inclusius, segurs, resilients i sostenibles.

A aquest efecte, el Ajuntament d’Elx està duent a terme a través de l’empresa municipal PIMESA el Projecte de Regeneració i Renovació Urbana del Barri de Sant Antón, que constitueix un exemple pràctic de com des de l’administració local es poden aconseguir dues de les metes que proposa el ODS 11:

11.1 D’ací a 2030, assegurar l’accés de totes les persones a habitatges i serveis bàsics adequats, assegurances i assequibles i millorar els barris marginals.

11.3 D’ací a 2030, augmentar la urbanització inclusiva i sostenible i la capacitat per a la planificació i la gestió participatives, integrades i sostenibles dels assentaments humans en tots els països.

Aquesta actuació s’executa en dues fases: la primera fase comprén les obres de demolició de quatre dels edificis que conformen el Barri i de construcció de 284 habitatges nous habitatges, asi com les obres de reurbanització necessàries. La segona fase afecta a un sol edifici havent-se programat la renovació d’un total de 55 habitatges.

Es tracta d’un procés transformador d’un barri històric de la ciutat, on l’infrahabitatge, el dèficit d’equipaments i infraestructures i la degradació constructiva està donant pas a la reurbanització, la construcció de nous habitatges i la futura demolició dels edificis actuals, així com la realització de les funcions de gestió tècnica i informació.

Un procés transformador que dignifica les condicions de vida dels veïns i millora notablement la qualitat dels edificis, equipaments i espais públics.

Elx és un municipi amb una extensió de 327,33 Km2 que es conforma pel nucli urbà i 31 pedanies que componen el denominat Camp d’Elx, i està habitada per més de 230.000 habitants, de 30 nacionalitats diferents, en les quals estan representats els cinc continents i a la qual s’aplica des de 2005 el règim d’organització dels municipis de gran població que desenvolupa i impulsa la participació dels ciutadans en la gestió dels assumptes locals.

En aquest context participatiu (i d’acord amb la meta 1.3.) s’ha creat l’Oficina Municipal d’Innovació Social i ODS, l’objectiu de la qual és incrementar la visibilitat de la innovació social a la ciutat com a eix del desenvolupament de noves estratègies orientades al benestar de tots els ciutadans, i conscienciar als actors socials de la necessitat d’incorporar la innovació com un element essencial de les seues actuacions i propostes.

Des d’aquesta oficina s’identifiquen els reptes i necessitats socials més urgents a la ciutat, així com els àmbits de l’administració municipal que podrien incorporar millores a fi d’incrementar l’eficàcia dels serveis. Promovent projectes i accions innovadores amb la col·laboració de la ciutadania, organitzacions no lucratives, i empreses privades, així com fomentant la participació de la iniciativa ciutadana i els empleats municipals en la proposta d’accions innovadores.