Estratègia de Desenvolupament de l'Activitat Comercial Detallista d'Elx (EDACOM ELX)

L’Estratègia de Desenvolupament de l’Activitat Comercial Detallista d’Elx (*EDACOM ELX) planteja la següent definició de la visió de futur per a l’activitat comercial detallista il·licitana:

Elx vol ser una Ciutat de Compres i Serveis de referència en el sud de la província d’Alacant amb una activitat comercial detallista innovadora, avantguardista i diversificada que afavorisca la vertebració dels barris i pedanies del municipi il·licità, amb una estreta vinculació amb la cultura, l’oci i l’entreteniment i amb una elevada capacitat d’atracció de la població local, comarcal i turistes.

Aquesta proposta de futur per a l’activitat comercial detallista s’integra en el model d’Elx com a municipi verd, ecoinnovador, creatiu i digital, definit pel Pla estratègic ELX2030.

El comerç il·licità té una gran rellevància econòmica, social, urbana i territorial:

– És necessari per a atendre i satisfer necessitats ciutadanes bàsiques.
– Crea gran quantitat d’ocupació i impulsa oportunitats de negoci.
– Dóna suport al desenvolupament d’altres sectors estratègics (turisme, serveis).
– Fomenta les relacions socials i dóna vida als espais públics urbans.
– Cohesiona i equilibra el territori, els nostres barris i pedanies.
– La participació ciutadana és un dels pilars en els quals se sustenta el desenvolupament del Pla de Dinamització del Comerç Urbà d’Elx.

És important generar debat i consensuar les iniciatives d’actuació amb una notable incidència en el sector comercial, tant en el si del Consell de Desenvolupament Comercial d’Elx, com incorporant les aportacions de la resta de col·lectius i de persones interessades en el sector.

El Pla d’acció que es deriva de l’Estratègia per a potenciar i dinamitzar l’activitat comercial detallista en el municipi il·licità, se centra en unes línies d’actuació que pretenen resoldre els principals problemes i desequilibris detectats i que obstaculitzen i limiten el desenvolupament de la citada activitat a Elx.

La EDACOM ELX proposa 10 objectius estratègics, 33 objectius operatius i 129 accions concretes a desenvolupar en el període 2019-2021, amb la finalitat d’afavorir la necessària transformació, modernització i dinamització dels sectors econòmics que integren l’activitat comercial detallista il·licitana.

El document complet es pot consultar en el següent enllaç EDACOM ELX i es poden fer aportacions al mateix a través del correu info@elx2030.es