INICI

Parc natural El Fondo
Palmerar d’Elx
Misteri d´Elx
Elx Parc Empresarial
Arenals del Sol
Aeroport Alicante-Elche

ELX2030 és una estratègia per a promoure el desenvolupament sostenible, el creixement econòmic, el benestar social, la prosperitat urbana i la qualitat de vida.

ELX2030 és un procés de transformació d’Elx en un municipi verd, ecoinnovador, creatiu i digital.

Visió de futur

ELX VERD

ELX ECOINNOVADOR

ELX CREATIU

ELX DIGITAL

ELX2030 implica una nova cultura ciutadana centrada en els valors de la sostenibilitat ambiental, social i econòmica.