INICI

Elx vol ser un municipi verd, ecoinnovador, creatiu i digital.

Elx pels Objectius de Desenrotllament Sostenible
Per la igualtat de gènere

Posar fi a totes les formes de discriminació contra les dones i xiquetes no és només un dret humà bàsic, sinó que a més és crucial per a accelerar el desenrotllament sostenible. Ha sigut demostrat una vegada i una altra que empoderar a les dones i xiquetes té un efecte multiplicador i ajuda a promoure el creixement econòmic i el desenrotllament a nivell mundial.

El número 5 dels Objectius de Desenvolupament Sostenible establits per l’ONU pretén: Aconseguir la igualtat entre els gèneres i apoderar a totes les dones i les xiquetes.

Elx vol optar a ser candidata al Premi Capital Verda Europea.

Estratègia comercial

La Junta de Govern Local ha encarregat la realització d’un Pla de Dinamització del Comerç Urbà d’Elx a l’Oficina Tècnica del Pla Estratègic ELX2030 i a l’Agència per al Foment de la Innovació Comercial d’Elx (AFIC) , adscrita a la Regidoria de Promoció Econòmica i Comerç.

Per l’elaboració del Pla es tindran en compte les conclusions del debat, diàleg i consens, entre les persones representants del sector comercial i les institucions públiques i privades.

ELX VERD

ELX ECOINNOVADOR

ELX CREATIU

ELX DIGITAL

El Pla ELX2030 es proposa millorar la qualitat de vida ciutadana, afavorir la prosperitat econòmica i potenciar el benestar social a Elx.

Aconseguir l’equilibri entre el medi rural i urbà en el municipi il·licità és un objectiu prioritari d’ELX2030.

L’economia verda, l’economia creativa i l’economia digital seran pilars essencials del nou patró de creixement.