INICI

Parc natural El Fondo
Palmerar d’Elx
Misteri d´Elx
Elx Parc Empresarial
Arenals del Sol
Aeroport Alicante-Elche

ELX2030 és una estratègia que promou el desenvolupament sostenible, el creixement econòmic, el benestar social, la prosperitat urbana i la qualitat de vida.

Elx vol optar al Premi Capital Verd Europea

Les polítiques i actuacions dels dirigents i agents locals i les accions ciutadanes han d’estar clarament orientades a les sostenibilitat mediambiental, social i econòmica.

ELX2030 és un model de gestió del canvi en l’àmbit local per a transformar a Elx en un municipi verd, ecoinnovador, creatiu i digital.

ELX VERD

ELX ECOINNOVADORA

ELX CREATIVA

ELX DIGITAL

El foment de la sostenibilitat social a Elx exigeix eliminar tot tipus de desigualtats, crear treball decent i ajudar les persones més vulnerables.

Per una vida més saludable, responsable i ecològica

És essencial invertir en creativitat i innovació empresarial per al creixement econòmic i la creació d’ocupació de qualitat.

La diversificació, reindustrialització i digitalització bases del model econòmic il·licità

ELX2030 planteja aplicar polítiques actives per la sostenibilitat mediambiental i pel clima, protegint al màxim els recursos naturals i els ecosistemes del municipi il·licità.

Elx té un ric patrimoni natural que cal protegir i conservar

La mobilitat sostenible, saludable i segura en el municipi il·licità exigeix un vertader compromís polític i de la ciutadania.

El transport i la mobilitat són claus per a la sostenibilitat

ELX2030 és un model de desenvolupament sostenible del territori que compatibilitzarà els seus usos amb la conservació i posada en valor dels actius ambientals, paisatgístics i culturals dels quals és portador.

L’equilibri entre el medi rural il·licità i l’urbà és estratègic