Jornada Economia circular en el calçat

La indústria de calçat camina cap a un model d’economia circular europeu basat en un major aprofitament de les matèries primeres i l’ús més eficient i de reduït impacte mediambiental, així com la revaloració dels residus mitjançant la seua transformació en productes de major valor afegit, per a aconseguir una indústria del calçat sostenible. Aquest nou context econòmic suposa grans reptes i oportunitats per a la indústria del calçat.

Per aquest motiu, el Clúster Calçat Innovació (CCI), al costat de INESCOP i FICE organitzen la jornada «Economia Circular en el calçat» que se celebrarà el dia 24 a Elx i en la qual participarà el gerent de PIMESA i director del Pla Estratègic ELX2030, Antonio Martínez.

Una jornada en la qual es parlarà de reptes, oportunitats, estratègies, certificacions, materials sostenibles i tecnologies que faciliten la irrupció en aquest nou model.

Més informació i inscripcions: https://www.inescop.es/es/actualidad/jornada-economia-circular-en-calzado.