L'Associació Nacional d'Empreses de Components del Calçat en ELX2030

El Comité de Direcció del Pla Estratègic ELX2030 va rebre el president d’AEC, Manuel Román Ibáñez, i el seu director general, Álvaro Sánchez Concellón, que van realitzar una presentació de l’associació, dels serveis que ofereixen a les persones associades i dels seus objectius per a 2018.

L’Associació Nacional d’Empreses de Components del Calçat amb seu a Elx Parc Empresarial està integrada principalment per empreses de la província d’Alacant, així com de la resta d’Espanya.

L’organització de la fira internacional FUTURMODA, Saló Internacional de la Pell, Components i Maquinària per al Calçat i la Marroquineria, és una de les principals activitats de l’associació.

FUTURMODA se celebra amb periodicitat bianual a la Institució Firal Alacantina (IFA) i compta amb 12.000 m2 d’espai expositiu, on les empreses productores i comercialitzadores de matèries primeres, components i maquinària per al calçat i la marroquineria presenten els seus productes a industrials, dissenyadors, modelistes i persones interessades en el sector.

A més, dues vegades a l’any, l’associació realitza la presentació de tendències de moda per a l’exercici següent, comptant amb professionals de referència internacional com la promotora líder en tendències de moda WGSN.

Les tasques d’informació, d’assessorament i de representació del sector, formació especialitzada als/a les associats/ades, assistència conjunta a fires internacionals, realització d’estudis de mercat i gestió de bossa d’ocupació són altres de les activitats que realitza l’associació que compta amb un equip professional, jove i altament qualificat, que presta serveis professionals al desenvolupament i el foment econòmic del sector en tots els seus àmbits.