Observatori del Comerç 4.0

L’acord del Consell de Ministres d’11 d’octubre de 2018 crea “l’Observatori del Comerç 4.0.”.

L’aparició de “marketplaces” o plataformes i “pure players”, empreses que es dediquen exclusivament al comerç en línia i que no compten amb botiga física, han comportat la transformació dels canals de comercialització i dels hàbits de consum.

Com a contrapartida, es constata que les marques i les empreses de distribució comercial, cada vegada més, adopten una estratègia omnicanal per a donar resposta a una clientela que busca una experiència de compra completa, a través de qualsevol canal i en qualsevol moment.

L’Observatori del Comerç 4.0.” té l’objectiu d’impulsar la transformació digital en el sector del comerç.

Entre les funcions assignades a “l’Observatori del Comerç 4.0.” destaquen les següents:

  • Analitzar les formes de comercialització, “fora de línia” i “en línia”, basades en Internet i en les noves tecnologies.
  • Identificar les principals tendències derivades de la transformació digital del model comercial basat en la diversitat de canals de comercialització.
  • Estudiar la problemàtica relacionada amb el marc regulador que redunda en la competitivitat del sector detallista espanyol.
  • Contribuir en l’elaboració d’un mapa d’ajudes al comerç amb un enfocament integral.
  • Treballar en la formació i capacitació digital de les pimes comercials.
  • Generar accions formatives en aquells elements del canal comercial on es detecte una necessitat, d’acord amb les tendències de la transformació digital en el comerç.
  • Estudiar accions dirigides a impulsar la utilització dels mitjans de pagament digitals en el comerç.

Resolució de 25 d’octubre de 2018, de la Secretaria d’Estat de Comerç, per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres d’11 d’octubre de 2018, pel qual es crea l’Observatori del Comerç 4.0