PLA

El Pla ELX2030 que es conformarà i aplicarà es fonamenta en el procés de planificació i gestió urbana estratègica que es desenvolupa en el municipi il·licità des de l’any 1996, donant continuïtat al mateix.

L’Ajuntament d’Elx està desenvolupant una governança local que situa en el centre de la gestió municipal a la ciutadania.

El Pla ELX2030 es planteja com a propòsit estratègic fer d’Elx “La Ciutat Verda”, com a base per a transformar l’actual model territorial, mediambiental, econòmic i social del municipi il·licità, en un altre més verd, ecoinnovador, creatiu i digital; propiciant, a més amb això, la preparació i presentació d’una candidatura solvent al Premi Capital Verda Europea.

El Pla ELX2030 serà el suport per a convertir Elx en La Ciutat Verda i de la candidatura al Premi Capital Verda Europea.

El Pla ELX2030 és un model de desenvolupament urbà sostenible i integrat del municipi il·licità i que es proposa conciliar les necessitats a curt termini amb els resultats desitjats a mitjà i llarg termini per la ciutadania.

A partir dels problemes detectats i de les principals necessitats i demandes ciutadanes; i, tenint en compte els recursos, infraestructures, equipaments i serveis urbans locals, amb una adequada Estratègia es pretén afrontar els principals reptes d’Elx a mitjà i llarg termini.

Es tracta de crear oportunitats de creixement econòmic, benestar social i desenvolupament territorial sostingut, inclusiu i sostenible que permeten afavorir la Prosperitat Urbana i la Qualitat de Vida en el municipi il·licità.

L’Ajuntament d’Elx és conscient que la ciutadania precisa respostes a les seues necessitats i demandes, des de la proximitat i la realitat urbana.

ELX2030 és un instrument de governabilitat que es proposa que els diferents agents i dirigents locals coneguen els recursos d’Elx, els seus atributs i valors, i les necessitats ciutadanes; tinguen en compte les capacitats urbanes; mediten i reflexionen sobre el municipi i el seu futur; treballen i actuen per a aconseguir objectius compartits; i, obtinguen uns resultats clars.

El Pla ELX2030 es fonamenta en un sistema de governança participativa que a partir de l’anàlisi, el debat, el pensament i la reflexió estratègica, estableix els criteris principals que condicionaran el procés de presa de decisions a Elx per part dels dirigents i agents locals, amb una clara orientació a l’acció per a solucionar els problemes urbans i afrontar els reptes del municipi il·licità.

ELX2030 és un instrument de la política de desenvolupament local de l’Ajuntament d’Elx sustentada en la direcció i planificació estratègica, que es recolza en diverses fases seqüencials: la diagnosi de la realitat urbana, el disseny de l’estratègia d’actuació, la implementació de l’estratègia aprovada, l’execució operativa i l’avaluació de resultats.

Cal tindre en compte els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible perquè el municipi il·licità progresse de forma inclusiva, segura, resilient i sostenible.

Per aconseguir un món sostenible l’any 2030 és imprescindible assumir com propis, en l’àmbit local i en la gestió urbana d’Elx, els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) aprovats per l’Assemblea General de Nacions Unides el 25 de setembre de 2015.

Els ODS són de caràcter integrat i indivisible i conjuguen les tres dimensions del desenvolupament sostenible: econòmica, social i ambiental.

ELX2030 és un procés estratègic orientat a l’acció per a potenciar la prosperitat urbana i augmentar el nivell de qualitat de vida dels il·licitans i les il·licitanes.