PROJECTES

El Pla Estratègic ELX2030 es proposa organitzar, dirigir i administrar els principals recursos, infraestructures, equipaments i serveis d’Elx, a través d’Actuacions Estratègiques que els transformen en actius clau de progrés social, creixement econòmic, desenvolupament sostenible, benestar personal i qualitat de vida ciutadana.

Aquesta estratègia de desenvolupament local participatiu vol mobilitzar la creativitat i la intel·ligència ciutadana per a dissenyar un conjunt coherent de Projectes d’Actuació que, d’una banda, ajuden a resoldre els problemes del municipi il·licità i a afrontar amb èxit els seus reptes i oportunitats; i, d’una altra, fomenten un creixement intel·ligent, sostenible i integrador.

Els Projectes Estratègics són un conjunt d’actuacions que s’estan implementant per a convertir en realitat el model ELX2030.

El Pla ELX2030 definirà una sèrie de Projectes Estratègics que han de contribuir a la transformació del model que es proposa per al municipi il·licità: verd, ecoinnovador, creatiu i digital.

Els Projectes Estratègics ELX2030 es presenten en forma de fitxes que se n’aniran actualitzant de forma periòdica i en les que s’inclouen els apartats següents.

Proyectes Estratègics

Ampliació Elx Parc Empresarial

Ampliació de l’actuació Elx Parc Empresarial en uns 600.000 metres quadrats addicionals als 2,7 milions de metres quadrats existents, tramitant els necessaris expedients administratiu, urbanístic i mediambiental de la Modificació Estructural del Pla General d’Elx.

Elx Campus Tecnològic

Elx Campus Tecnològic es conceptua com un espai a Elx Parc Empresarial destinat a l’establiment d’empreses d’elevat caràcter innovador i un centre de referència de l’economia de la nova era; un lloc d’alta qualitat per a la instal·lació d’empreses ecoinnovadoras, creatives i digitals, dedicades als serveis avançats i la I+D+i.

Elx Ciutat del Calçat

Conjunt de recursos, infraestructures, equipaments, serveis i activitats que convertixen Elx en un referent internacional del sector del calçat en disseny i moda, innovació, producció, comercialització i exportacions.

Regeneració i Renovació Urbana del Barri Sant Antón

Actuació integral de Renovació Urbana en el Barri de Sant Antón (Fase I) , consistent en l’edificació de 308 vivendes per a substituir les incloses en els Blocs 11, 12, 13 i 14, per al seu posterior derrocament, una vegada reallotjats els seus veïns en els nous immobles, incloent les obres de reurbanització necessàries.

Pla d’utilització d’aigües regenerades

Conjunt d’infraestructures, activitats i projectes per a la utilització de l’aigua regenerada, procedent d’instal·lacions de tractament d’aigües residuals urbanes, com una alternativa de subministrament d’aigua segur i sostenible.