Quatre campanes gòtiques d’Elx declarades béns d’interés cultural valencià

Les campanes són l’únic instrument musical que quasi no varia de so al llarg dels segles. Qualsevol canvi (de jou, de batall o fins i tot d’ubicació a la torre) en modifica la sonoritat i pot posar en perill la seua existència, havent de tractar-se amb molt de compte les campanes antigues, especialment les anteriors al segle XVII.

Quatre campanes d’Elx formen part del conjunt de 70 campanes gòtiques declarades pel Consell com a béns mobles d’interés cultural (BIC) de la Comunitat Valenciana

Les campanes de “Sant Jeroni” de la parròquia de Sant Josep, la de “Maria” de l’església de Sant Andreu de la Baia i la “dels quarts” i de “les hores” de la torre de la Vetlla han sigut declarades BIC.

Se trata de piezas de bronce, con bellas inscripciones y relieves góticos, que han sobrevivido al uso para el que fueron concebidas.

Campana Sant Jeroni de la parroquia de San José (año 1475)

Es tracta d’unes peces de bronze, amb epigrafies i relleus gòtics molt bells, que han sobreviscut a l’ús per al qual van ser concebudes

Campana Sant Jeroni de la parròquia de Sant Josep (any 1475)

La campana té una inscripció en majúscula gòtica, «+SANDUS HIERONIME + ORA + PRONOBIS». Al mig de la campana es repeteix huit vegades, en minúscula, l’expressió, «ave maria», que és una repetició poc habitual. L’ús de majúscules i minúscules i l’absència d’altres decoracions permet datar-la cap al 1475.
Diàmetre: 50 cm. Altura bronze: 44 cm. Pes aproximat: 72 kg.

Campana Maria de l’església de Sant Andreu de la Baia (any 1500)

La campana documentada sembla que a l’exterior tinga la inscripció: «ave maria gratia plena». Conserva la instal·lació tradicional amb el jou de fusta i els ferratges.
Diàmetre: 30 cm. Pes aproximat: 18 kg.

Campana dels quarts de la torre de la Vetlla (any 1572)

La campana té una epigrafia gòtica breu: «+ ihs maria tedeum laudumus fedomi». L’expressió «Jesús, Maria i Josep» apareix en el segle XVI i és molt habitual en el segle XVII, en moltes campanes conforma l’inici obligat de la frase. Continua amb les primeres estrofes del tedèum: «Us lloem, oh Déu». Davall hi ha un relleu de la Mare de Déu amb el Xiquet, dempeus, de factura renaixentista. Està acompanyada de dos escuts municipals, un castell amb dues torres, la més alta probablement amb una campana damunt, i tot envoltat de la inscripció en majúscula gòtica: «+ SAGELL # DELA # BILA # DE # ELG#».
Fonedor: Joaquim Balle.
Diàmetre: 47 cm. Altura bronze: 40 cm. Pes aproximat: 60 kg.

Campana de les hores de la torre de la Vetlla (any 1572)

La campana té una epigrafia complexa en minúscula gòtica en dues línies: «xps uincit xps regnat xps imperat xps ab omni malo nos defendat ecce + dni fugite #» / «pater sancte deus sancte fortis sancte misericordis saluator noster mice #». Davall té l’any, que alterna amb diferents símbols: Mare de Déu, escut municipal, «any», Mare de Déu, «m», escut municipal, «d», Mare de Déu, «lxx», escut municipal, «ii», Crucifixió. Al mig hi ha la cinta amb la sivella habitual i una altra cinta que penja, on posa «aue maria». La campana, per tant, té una lectura complexa i al mateix temps clara: observa que la vida és breu, demana la protecció i recorda que la campana és municipal i dedicada a mesurar la brevetat del temps que passa.
Fonedor: Joaquim Balle.
Diàmetre: 103 cm. Altura bronze: 85 cm. Pes aproximat: 633 kg.

La restauració d’aquestes campanes ha de ser respectuosa amb els seus valors patrimonials. Així, en cas de reposar-se els jous exclusivament de fusta, mantenint o recuperant, en la mesura que siga possible, les formes originals locals; igualment s’ha d’evitar la mecanització de les campanes, reservant-les per a tocs manuals; i, en cas de trencament, no poden refondre’s, i caldria soldar-les per a recuperar la seua sonoritat original.

Decret 217/2018, de 30 de novembre, del Consell, pel qual es declaren béns mobles d’interés cultural el conjunt de setanta campanes gòtiques de la Comunitat Valenciana