ELX2030, un pla estratègic per a Elx

ELX2030, un pla estratègic per a Elx

El Comité de Direcció d’ELX2030 està constituït per 31 persones que per la seua experiència professional en diferents camps aportaran una visió global del municipi, de les seues característiques i dels reptes per a aconseguir un model de ciutat intel·ligent, sostenible i integrador, segons les prioritats establides en l’Estratègia EUROPA 2020 aprovada per la Comissió…