VISIÓ

La verdadera essència del Pla estratègic ELX2030 radica en la definició per al municipi il·licità d’un model econòmic, social, territorial i mediambiental, ideal i desitjat per la ciutadania.

Els dirigents i agents locals, junt amb la ciutadania, participen de forma activa en la formulació del dit model i es comprometen en l’acció per a aconseguir el desenvolupament d’un projecte il·lusionant per a Elx en el seu conjunt.

La definició del model econòmic, social, territorial i mediambiental ha d’anar acompanyada, necessàriament, de la proposta d’una sèrie d’actuacions i projectes estratègics que impulsen un creixement intel·ligent, sostenible i integrador del municipi il·licità.

Elx necessita tindre un propòsit estratègic, una aspiració que siga totalment compartida pels dirigents i agents locals i per la ciutadania.

L’Ajuntament d’Elx, a través del Pla Estratègic ELX2030 vol definir i crear una visió de futur d’Elx amb significat, transformar-la en acció i sostindre-la en el temps.

No sols cal tindre un objectiu a mitjà i llarg termini, és fonamental disposar d’una estratègia que tenint en compte la informació interna i externa, contribuïsca a conformar el model desitjat per al municipi il·licità i a elaborar i a aplicar un pla d’accions per a aconseguir-ho.

ELX2030 és un instrument de gestió estratègica de l’Ajuntament d’Elx per a protegir i millorar el medi ambient, fomentar la igualtat d’oportunitats i la integració socioeconòmica, afavorir el progrés econòmic i la creació d’ocupació de qualitat, i millorar la qualitat de vida ciutadana

El model econòmic, social, territorial i mediambiental d’Elx és la seua visió de futur, és un objectiu estratègic a mitjà i llarg termini.

Els diferents agents i dirigents locals han de gestionar de forma intel·ligent els recursos, les infraestructures, els equipaments i serveis urbans, públics i privats, amb la finalitat de convertir-los en actius clau de progrés econòmic i social i de desenvolupament sostenible d’Elx.

Els principals problemes i reptes urbans a què s’enfronta el municipi il·licità, tenint en compte les necessitats i demandes ciutadanes, exigeixen conformar un nou model de ciutat més humà i més habitable, on la ciutadania ocupe l’espai central com a protagonista i beneficiària dels avanços que s’aconseguisquen.

La definició i implementació d’un nou model territorial, mediambiental, econòmic i social del municipi il·licità exigeix la voluntat i el lideratge polític de l’Ajuntament d’Elx, el compromís dels diferents agents locals i la participació ciutadana.

Es tracta de conformar un projecte comú que unisca els interessos i esforços, individuals i col·lectius, de tots aquells que formen part i integren el municipi il·licità.

El lideratge polític juga un paper fonamental en la governabilitat local, sent bàsic per a definir un model que represente els interessos comuns de la ciutadania, resoldre els principals problemes i debilitats que afecten el municipi, i integrar les necessitats i demandes existents en la visió de futur d’Elx.

Elx vol ser un municipi verd, ecoinnovador, creatiu i digital.

Els principals problemes i reptes urbans a què s’enfronta el municipi il·licità, tenint en compte les necessitats i demandes ciutadanes, exigeixen conformar un nou model de ciutat més humà i més habitable, on la ciutadania ocupe l’espai central com a protagonista i beneficiària dels avanços que s’aconseguisquen.

Es planteja un model de gestió urbana estratègica per a Elx articulat al voltant de quatre grans àrees d’actuació interrelacionades: