V Fòrum Elx Emplea. L´ocupació del futur

V Fòrum Elx Emplea. L´ocupació del futur

Una de les prioritats de l’Ajuntament d’Elx és el desenvolupament de polítiques actives d’ocupació que afavorisquen la inserció laboral de les persones en situació de desocupació a la nostra ciutat. D’acord amb això s’ofereixen, entre altres, serveis de formació, ocupació i intermediació laboral a través de l’Agència Municipal de Col·locació. En aquest sentit, s’ha organitzat…