Aniversari de la Declaració del Clot de Galvany com a Paratge Natural Municipal

El Clot de Galvany és un enclavament de gran valor ambiental, situat en les partides rurals d’El Altet i Els Balsars. Actualment, té una superfície de 366,31 hectàrees a què es projecta incorporar dos zones naturalment connectades: les salines i llomes de Balsars i El Fondet de la Senieta, la qual cosa suposaria augmentar la superfície protegida pel Paratge Natural Municipal del Clot de Galvany en 343 hectàrees.

El Consell de la Generalitat Valenciana va declarar el Clot de Galvany “Paratge Natural Municipal” el 21 de gener de 2005.

La Llei 11/1994, de 27 de desembre, d’Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana, a propòsit dels Paratges Naturals Municipals estableix:

  1. Constituiran paratges naturals municipals les zones compreses en un o més termes municipals que presenten especials valors naturals d’interès local que requerisquen la seua protecció, conservació i millora i siguen declarades com a tals a instància de les entitats locals.
  2. Únicament s’admetran en aquestos paratges els usos i activitats compatibles amb les finalitats que van motivar la seua declaració, excloent-se la utilització urbanística dels seus terrenys.
  3. El Govern Valencià regularà les relacions de cooperació, mútua assistència i coordinació entre l’administració de la Generalitat i els municipis que compten amb paratges naturals municipals per a la millor gestió mediambiental dels mateixos, pels corresponents Ajuntaments.

El Clot de Galvany també ha sigut declarat Estació Biològica, Lloc d’Interès Comunitari (LIC) i Zona d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) en bona part de la seua superfície.

En el Clot de Galvany es poden diferenciar diversos ecosistemes en què hi ha una gran diversitat de flora i fauna d’alt valor biològic per la seua escassetat i grau d’amenaça. Entre les espècies d’avifauna que es troben en el paratge destaquen el Sarcet Marbrenc, la Malvasia, els Cabussons o les Fotxes.

El paratge alberga un sistema dunar constituït per dunes mòbils, semifixes i fixes. També es pot trobar afloraments fòssils i formacions geològiques de gran interès. A més, hi ha elements del patrimoni arqueològic i etnogràfic.

El Clot de Galvany compta amb un Programa d’Educació Ambiental en què es presta especial atenció a la difusió dels valors i recursos naturals existents en el paratge. Entre les seues activitats destaquen el seguiment d’aus, el control del cicle hídric en el Paratge i les activitats de difusió de la recuperació de la coberta vegetal.

En l’àmbit de l’espai protegit no està permesa la recol·lecció de les espècies vegetals, així com la de les espècies de fauna, excepte amb finalitat científica, educativa o conservacionista. Igualment, es prohibeix permanentment la pràctica cinegètica, excepte quan hi haja raons d’orde biològic, tècnic o científic que aconsellen la captura o reducció de determinats exemplars.

L’administració i gestió d’aquest paratge natural correspon a l’Ajuntament d’Elx i per mitjà de la Junta de Protecció del Paratge Natural Municipal del Clot de Galvany es canalitza la participació dels interessos socials i econòmics afectats.

ACORD de 21 de gener de 2005, del Consell de la Generalitat, pel qual es declara Paratge Natural Municipal l’enclavament denominat Clot de Galvany, en el terme municipal d’Elx

CORRECCIÓ d’errors de l’Acord de 21 de gener de 2005, del Consell de la Generalitat, pel qual es declara Paratge Natural Municipal l’enclavament denominat Clot de Galvany, en el terme municipal d’Elx