Adequació mediambiental de l'entorn del Pantà

Un dels projectes mediambientals estratègics del municipi d’Elx és el que està lligat al Pantà, un entorn natural amb especials valors ecològics, geològics, paisatgístics, culturals, en la declaració del qual com a paratge natural municipal pel Consell s’està treballant per part de l’Ajuntament d’Elx.

Els paratges naturals municipals exerceixen importants funcions que es troben arreplegues en el Decret 15/2016, de 19 de febrer, del Consell, de regulació dels paratges naturals municipals de la Comunitat Valenciana:

  • Conservació, regeneració i millora dels valors naturals i culturals que han motivat la seua declaració.
  • Posada en valor i ús sostenible dels dits valors, contribuint amb això al desenvolupament sostenible del municipi en termes econòmics, socials i culturals.
  • Ús públic de l’entorn, compatible amb els objectius de conservació, en matèria de gaudi ordenat del medi, educació ambiental i estudi dels valors ambientals i culturals.

Amb el punt de mira en la catalogació com a paratge natural municipal, són diverses les actuacions lligades a la regeneració mediambiental del riu Vinalopó i de l’entorn de l’embassament del Pantà.

D’una banda, es crea una ruta de 8 quilòmetres que uneix el Palmerar d’Elx amb el terme municipal d’Asp, en un recorregut paral·lel a la Sèquia Major.

La senda de vianants i ciclista arranca en el Molí Real fins a la cua del Pantà, just en el límit amb el terme municipal d’Asp, en el paratge de Los Aljezares.

Per a això, es col·loquen cinc passarel·les de fusta i una passarel·la aquàtica d’uns 900 metres que completen el recorregut pel camí de la desviació. En el tram intermedi, entre la presa i el terme municipal d’Asp, es construeix un mirador, punt per a observar la diversitat mediambiental del Pantà.

A més, es desbrossa tot l’arrelament que actualment té la presa i es consolida el carreu en el recorregut del canal de la desviació.

L’actuació en el Pantà es completa amb la rehabilitació del patrimoni hidràulic del seu entorn -la casa del Pantaner, la central elèctrica i la torre sentinella -.

El projecte compta amb un pressupost pròxim al milió d’euros subvencionat per la Diputació d’Alacant.

Decret 15/2016, de 19 de febrer, del Consell, de regulació dels paratges naturals municipals de la Comunitat Valenciana