AIGÜES D’ELX gestiona de manera sostenible el cicle de l'aigua a Elx

Des de l’any 2001, l’empresa Aigües d’Elx, el capital social de la qual pertany en un 51% a l’Ajuntament d’Elx i en un 49% a Hidraqua SA, gestiona el cicle sostenible de l’aigua en el municipi d’Elx.

Dóna servei a una població de 228.675 habitants i subministra 14.356.672 metres cúbics d’aigua, que procedeix de la Mancomunitat de Canals del Taibilla i d’aigua de pou de la finca Els Fruiters, que arriba a través del Canal de Villena.

Aigües d’Elx treballa perquè el cicle de l’aigua, gestionat de manera tradicional, es convertisca en un cicle sostenible, que preserve el medi ambient i els cabals d’aigua per a les generacions futures.

Amb aquest objectiu, un dels projectes que es du a terme és el de la reutilització de l’aigua depurada -9.478.363 metres cúbics l’última anualitat-, en usos que no requereixen la qualitat de l’aigua potable, com ara el reg de la vegetació del vessant del riu i els horts de palmeres, o el seu retorn al medi natural amb el mínim d’impacte ambiental.

Aigües d’Elx ha passat de ser una empresa subministradora d’aigua potable a convertir-se en una empresa que gestiona el cicle sostenible de l’aigua.

Les nou fases del cicle sostenible de l’aigua:

  1. Captació.
  2. Potabilització.
  3. Transport.
  4. Distribució.
  5. Consum.
  6. Clavegueram.
  7. Depuració.
  8. Reutilizació.
  9. Retorn al medi.

Com es desprén de l´Informe de Desenvolupament Sostenible, Aigües d’Elx es responsabilitza en accions que propicien aconseguir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) establits per l’Organització de Nacions Unides.

Els ODS es reflecteixen en tres pilars de la gestió empresarial: l’eficiència energètica, el compromís social i l’autosuficiència energètica.

L’eficiència energètica es tradueix en els estalvis anuals d’aigua potable, que el 2016 es van elevar a dos milions i mig de metres cúbics.

Per la seua banda, en l’esfera de les persones destaquen els recursos que l’empresa dedica a la ciutadania que es troba en risc d’exclusió social i a les famílies més vulnerables. En aquest sentit, més de 200.000 euros es destinen al conjunt d’accions socials.

Quant al tercer pilar, l’autosuficiència energètica representa 1,8 milions de quilovats anuals d’energia autoproduïda.

Finalment, cal destacar la seua labor en la gestió del Paratge Natural Municipal del Clot de Galvany, en el qual es du a terme un programa que combina el seguiment de l’àrea biològica amb el manteniment d’espais naturals, així com nombroses activitats d’educació ambiental.