L'Ajuntament d'Elx aposta per un creixement sostenible

El regidor de Promoció Econòmica de l’Ajuntament d’Elx, Carles Molina, ha obert la Jornada d’Eficiència Energètica i Sostenibilitat en l’Empresa manifestant el ferm compromís que el municipi manté amb els ODS, que conjuguen les tres dimensions: econòmica, social i ambiental. A través del Pla Estratègic ELX2030, es fixa una estratègia per a fer d’Elx “La Ciutat Verda”, com a base per a transformar l’actual model territorial, mediambiental, econòmic i social del municipi il·licità, en un altre més verd, eco-innovador, creatiu i digital.

L’Ajuntament d’Elx es compromet amb un creixement sostenible per a la ciutat en la Jornada d’Eficiència Energètica i Sostenibilitat en l’Empresa.

En el seu discurs, ha ressaltat algunes de les accions que està duent a terme el consistori, com ara:

  • La substitució d’antigues lluminàries de l’enllumenat públic per altres més modernes, tipus led, que reduiran sensiblement el consum elèctric.
  • Incorporació a la flota de vehicles municipal, unitats 100% elèctriques i híbrides, així com en la flota d’autobusos urbans, amb nous vehicles híbrids que contribueixen a reduir les emissions de gasos contaminants i d’efecte hivernacle.
  • La creació i l’expansió d’una xarxa d’aigua regenerada per al reg de parcs i jardins.
  • La creació de nous carrils bici i el creixement de les estacions i el nombre de bicicletes compartides, bicielx.
  • La nova contracta de neteja i recollida de residus que incorpora vehicles elèctrics, híbrids o impulsats a gas natural, màquines de neteja amb aigua estalviadores d’aigua. Que compta amb noves rutes de recollida selectiva (envasos i paper cartó), que introduirà en un termini màxim de 5 anys el cinqué contenidor de matèria orgànica, que millorarà la recollida industrial i la de podes, entre altres qüestions.
  • A través del programa d’ocupació i formació Et Formem ELX II, s’ha dut a terme la instal·lació de plaques solars en l’edifici del Centre Municipal de Formació, s’està ultimant la instal·lació en els edificis d’Alcaldia i de l’àrea d’Hisenda, i en pròxims programes es farà la instal·lació en el Centre de Congressos.

Amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques de 7,2 quilovats de potència solar instal·lada en el Centre Municipal de Formació, des del mes de febrer l’estalvi de producció de CO₂ ha sigut de 7,60 tones, que correspon a una producció total energètica de 7,61 megavats-hora. S’espera que, amb la posada en marxa de les dues instal·lacions pendents de finalitzar, es tripliquen les dades anteriors.

L’Ajuntament d’Elx assumeix, com a pròpia del projecte ELX2030, una de les prioritats de l’Estratègia Europa 2020 de la Comissió Europea, en concret la d’un creixement sostenible, a partir de la promoció d’una economia que faça un ús més eficaç dels recursos locals, que siga més verda i competitiva.