L'Ajuntament d'Elx crea l'Oficina Tècnica del Pla Estratègic ELX2030

L’Ajuntament d’Elx crea l’Oficina Tècnica del Pla ELX2030 sota la direcció de l’economista municipal, Antonio Martínez Gómez, i adscriu a aquesta Oficina la funcionària municipal Luz Gómez Tarí, que ocupa el lloc de cap de secció de Foment de l’Emprenedoria i Gestió Estratègica.

L’Oficina Tècnica serà el suport tècnic i administratiu de tot el procés de gestió urbana estratègica vinculat al Pla ELX2030. S’encarregarà de gestionar el procés de reflexió urbana i ciutadana, prestar assistència tècnica als diferents òrgans del Pla, elaborar i portar a la pràctica el programa d’activitats i realitzar informes sectorials.

L’Oficina del Pla ELX2030 podrà comptar amb el suport dels tècnics municipals competents en les diferents matèries que es vagen desenvolupant segons les funcions que aprove l’Equip de Govern municipal i les propostes que formule el Consell Social de la Ciutat com a Comité Institucional i el Comité de Direcció del Pla ELX2030.

En el context del model de ciutat, inclòs en la Declaració Institucional aprovada per unanimitat per l’Excm. Ajuntament Ple el 26 de març de 2018, s’estableix una visió de futur en la qual es proposa convertir Elx en un municipi verd, ecoinnovador, creatiu i digital.

Tenint en compte les peculiaritats de la situació socioeconòmica actuals derivades de la crisi sanitària provocada per la COVID-19 es considera oportú expressar tres línies de treball simultànies a curt termini per a l’Oficina Tècnica del Pla ELX2030, amb la finalitat principal d’elaborar una estratègia que incloga línies d’actuació, projectes i operacions concretes, que tinguen capacitat de promoure el desenvolupament sostenible, el creixement econòmic, el benestar social, la prosperitat urbana i la qualitat de vida en el municipi il·licità:

  • Definir una Estratègia de Noves Oportunitats de Desenvolupament per a la Reactivació Econòmica i l’Ocupació a Elx 2021-2023, amb els següents objectius principals: secundar a curt termini la reactivació econòmica i la creació d’ocupació en el municipi il·licità, ajudar les persones més vulnerables i desfavorides en risc d’exclusió social, i promoure una cultura ciutadana centrada en els valors de la sostenibilitat ambiental, social i econòmica.
  • Participar en el disseny i redacció tècnica dels projectes estratègics que l’Ajuntament d’Elx es proposa presentar al Govern d’Espanya i al Consell de la Generalitat perquè puguen beneficiar-se del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de l’Economia espanyola i dels Acords (social, institucional i ciutadà) per a la Recuperació de la Comunitat Valenciana (“Alcem-nos”).
  • Iniciar l’expedient que haja de servir de base per a justificar la candidatura d’Elx al Premi Capital Verda Europea, promogut per la Comissió Europea, recopilant la informació i documentació necessària i plantejant polítiques municipals específiques.