Ampliació de la Zona d'Especial Protecció d'Aus del Fondo

L’ampliació de la Zona d’Especial Protecció d’Aus (ZEPA) del Fondo d’Elx-Crevillent compta amb el suport del Consell Assessor i de Participació de Medi Ambient.

Originalment, aquesta ZEPA –inclosa en la Xarxa Natura 2000 en els termes municipals d’Elx i Crevillent– comptava amb una superfície de 2.392,16 hectàrees, coincident amb els límits del Parc Natural del Fondo. Va ser designada com ZEPA en 1990.

L’ampliació, que s’aprovarà en breu per part del Consell, representa incloure en la ZEPA la zona humida dels Carrissars d’Elx, que resulta de singular importància per a les poblacions d’ocells aquàtics que nidifiquen, àrea ocupada, majoritàriament, per cultius però que suposa una important zona d’alimentació per a aquestes, així com el Fondo d’Amorós, que resulta igualment d’elevada importància per als ocells aquàtics.

S’hi inclourà la zona humida dels Carrissars d’Elx i el Fondo d’Amorós.

Carrissars alberga dues tolles, declarades Reserves de Fauna: Bassa del Prat dels Carrissals i La Manzanilla. Totes dues zones, així com la xarxa de séquies i algunes parcel·les agrícoles, alberguen destacades poblacions d’ocells aquàtics reproductors i hibernants. Al seu torn, Els Carrissars d’Elx limita al sud amb una altra Zona Humida, el Fondo d’Amorós.

Així, la superfície ampliada e s de 1.563 hectàrees, de les quals 1.341,2 hectàrees corresponen als Carrissars d’Elx i 221,8 hectàrees al Fondo d’Amorós, amb el que la superfície final de la ZEPA ascendirà a un total de 3.955,16 hectàrees.

L’ampliació de la delimitació de la ZEPA El Fondo d’Elx-Crevillent resulta necessària per a incloure els territoris de aquestes zones humides que alberguen poblacions significatives d’ocells, entre les quals destaquen els contingents reproductors de la carregada (Glareola pratincola) i la rosseta (Marmaronetta angustirostris).

Es tracta d’un entorn on nidifiquen, alimenten i hibernen nombrosos ocells aquàtics.

La zona humida coneguda com al Fondo d’Amorós també alberga poblacions rellevants d’ocells, entre les quals destaca una colònia de cria del moret comú (Plegadis falcinellus).

Els ocells que utilitzen aquests dos espais mantenen una estreta vinculació amb les poblacions d’ocells de les ZEPA El Fondo i Salines de Santa Pola, i al seu torn, part de les poblacions que es reprodueixen dins d’aquestes ZEPA s’alimenten en la zona dels Carrissars d’Elx. Ha de destacar-se, asimateix, la implicació de la Comunitat de Regants de Carrissars en aquest procés.