Avançaments en les obres del carrer Fossar incloses en el “PLA CENTRE”

El Pla Centre té com a objectiu convertir el centre de la ciutat en un lloc més accessible, potenciar el turisme, el comerç i millorar la qualitat de vida i tornar l’espai públic al ciutadà.

Aquesta iniciativa, que està relacionada amb l’objectiu 11: “ciutats i comunitats sostenibles” dels ODS que contempla l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible.

Les obres que s’estan realitzant al carrer Fossar s’inclouen en el Pla Centre impulsat per les regidories de Mobilitat i de Modernització de l’espai públic per a la creació de plataformes úniques en quatre zones del nucli històric d’Elx i per a modernitzar les xarxes d’aigua potable i de sanejament. Tots els treballs s’estan duent a terme amb el seguiment arqueològic preceptiu, i el conjunt del projecte afecta carrers com Fossar, Porta d’Oriola, carrer Barques, carrer Sant Miquel, Abadia, Mare de Déu de la Llet, carrer Fatxo i Uberna, amb un pressupost que ascendeix a 800.000 euros.

La Direcció Territorial de la Conselleria de Cultura ha resolt autoritzar la continuïtat de les obres que s’estan realitzant al carrer Fossar, al barri del Raval, per a la millora de la xarxa d’aigua potable i de sanejament. Els treballs havien quedat sota mesures cautelars davant la troballa de restes arqueològiques de l’època ibèrica, com ceràmica i parts d’àmfores.

La resolució de Cultura recull que “es tracta d’una actuació que incideix en menor mesura en les restes arqueològiques existents, que afecten àmbits ja destruïts en la construcció de les antigues xarxes de servei”. Estableix a més el manteniment del seguiment arqueològic i la continuació dels treballs de l’empresa promotora, “atés el grau de desenvolupament de l’obra i la necessitat de la seua execució”.