CAPITAL VERDA EUROPEA

El premi Capital Verda Europea és una iniciativa de la Comissió Europea que, des de 2010, premia un municipi de més de 100.000 habitants, que destaca pel seu historial acreditat i consolidat de compliment de les normes ambientals més exigents i que està fermament compromés amb la protecció mediambiental.

L’Ajuntament d’Elx està aplicant polítiques dirigides a introduir les innovacions necessàries per a abordar i resoldre molts dels problemes, riscos i desafiaments mediambientals.

Europa 2020 és una estratègia de la Comissió Europea per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador, que pretén entre altres prioritats, la promoció d’una economia eficient en l’ús dels recursos i baixa en carboni, que siga més verda i competitiva.

L’Ajuntament d’Elx està implicat a conformar un municipi més verd, en el qual es protegisca el mediambient i es faça un ús més eficaç dels recursos.

Els objectius del Premi Capital Verda Europea són:

 • Recompensar els municipis que tenen un historial consistent d’aconseguir alts estàndards ambientals.
 • Encoratjar els municipis a comprometre’s amb objectius continus i ambiciosos per a una major millora ambiental i desenvolupament sostenible.
 • Proporcionar un model que s’ha de seguir per a inspirar a altres municipis i promoure millores pràctiques i experiències.

El Premi Capital Verda Europea té un jurat compost per representants de set institucions europees, inclosa la pròpia Comissió, que participen en la selecció de la Capital Verda Europea cada any: el Parlament Europeu, el Comité de les Regions, l’Agència Europea del Medi Ambient, ICLEI Governs Locals per la Sostenibilitat, l’Oficina Europea del Medi Ambient i el Pacte dels Alcaldes. De forma prèvia a la decisió del Jurat, un panell d’experts reconeguts internacionalment avalua la informació subministrada per cada candidatura tenint en compte dotze indicadors mediambientals:

 • Canvi climàtic: mitigació.
 • Canvi climàtic: adaptació.
 • Mobilitat urbana sostenible.
 • Ús sostenible del sòl.
 • Naturalesa i Biodiversitat.
 • Qualitat de l’aire.
 • Soroll.
 • Residus.
 • Aigua.
 • Creixement verd i Ecoinnovació.
 • Rendiment energètic.
 • Governança.

L’Ajuntament d’Elx impulsarà una estratègia per a conformar un model de municipi ecològic que permeta a Elx optar al Premi Capital Verda Europea, en l’horitzó de l’any 2030.

L’Ajuntament d’Elx, amb el suport del Consell Social de la Ciutat, vol optar a la presentació d’una candidatura al Premi Capital Verda Europea, sent necessari per a això que es complisquen una sèrie de requisits:

 • La transformació del model urbà actual cap a un més sostenible, aplicant les polítiques locals necessàries que permeten avançar i complir de forma adequada amb els indicadors mediambientals exigits.
 • La posada en valor dels recursos locals amb una adequada governança local que permeta transformar-los en elements de benestar i en capacitats competitives d’Elx, convertint-se en actius i factors clau de prosperitat urbana, progrés social, creixement econòmic i qualitat de vida ciutadana.
 • El desenvolupament d’un estil de vida més ecològic i sostenible en la població il·licitana, en el qual s’assumisquen nous hàbits i costums personals que permeten crear una major consciència i cultura ciutadana en què estiguen integrats els valors i principis de la sostenibilitat.
 • La demostració de la nostra singularitat local, d’allò en què podem ser únics, diferents a la resta de les candidatures que es puguen presentar, sobretot en un context climatològic advers per al nostre municipi i en un territori cada vegada més afectat per un procés de desertificació.

Aquests són els municipis que han obtingut el Premi Capital Verda Europea.

2020 – Lisboa (Portugal)

2019 – Oslo (Noruega)

2018 – Nimega (Holanda)

2017 – Essen (Alemanya)

2016 – Ljubljana (Eslovènia)

2015 – Bristol (Gran Bretanya)

2014 – Copenhague (Dinamarca)

2013 – Nantes (França)

2012 – Vitòria-Gasteiz (Espanya)

2011 – Hamburg (Alemanya)

2010 – Estocolm (Suècia)