La Comissió Europea presenta el Pacte Verd Europeu

La Comissió Europea ha presentat el Pacte Verd Europeu, un full de ruta per a fer que l’economia de la UE siga sostenible transformant els reptes en matèria de clima i medi ambient en oportunitats en totes les àrees d’actuació i fent que la transició siga justa i integradora per a tots.

El Pacte Verd Europeu és una nova estratègia de creixement, un creixement que aporta més del que consumeix. Mostra com transformar la nostra manera de viure i treballar, de produir i consumir, perquè visquem de forma més sana i les nostres empreses siguen innovadores.

La presidenta Ursula Von Der Eyen ha declarat el següent: “Tots podem participar en la transició i tots podem aprofitar les oportunitats que brinda. Si som els primers a fer aquest pas i si ho fem amb urgència, contribuirem al fet que la nostra economia siga líder mundial. Posarem tota la nostra obstinació a aconseguir-lo, pel bé del planeta i de la vida que sustenta, pel patrimoni natural d’Europa, per la biodiversitat, pels nostres boscos i per les nostres mars. Si vam demostrar a la resta del món com ser sostenible i competitiu, podem convéncer a altres països perquè se’ns unisquen”.

El Pacte Verd Europeu estableix com fer d’Europa el primer continent climàticament neutre en 2050 impulsant l’economia, millorant la salut i la qualitat de vida de la ciutadania, protegint la naturalesa i no deixant a ningú arrere.

El vicepresident executiu Frans Timmermans ha afegit el següent: “Estem en situació d’emergència climàtica i mediambiental. El Pacte Verd Europeu representa una oportunitat per a millorar la salut i el benestar dels nostres ciutadans mitjançant la transformació del nostre model econòmic. El nostre pla defineix els mitjans per a reduir les emissions, restablir la salut del nostre medi ambient, protegir a la nostra fauna silvestre, crear noves oportunitats econòmiques i millorar la qualitat de vida dels nostres ciutadans. La contribució de tots i cadascun de nosaltres és important; tots els països i sectors es veuran afectats per aquesta transformació. D’altra banda, la nostra responsabilitat consisteix a garantir que aquesta transició siga només això, una transició, i que ningú es quede arrere en l’execució del Pacte Verd Europeu”.

El Pacte Verd Europeu incorpora un full de ruta amb accions per a impulsar l’ús eficient dels recursos mitjançant el pas a una economia neta i circular i detindre el canvi climàtic, revertir la pèrdua de biodiversitat i reduir la contaminació. Descriu les inversions necessàries i els instruments de finançament disponibles, i explica com garantir una transició justa i integradora.

El Pacte Verd Europeu abasta tots els sectors de l’economia, especialment els del transport, l’energia, l’agricultura, els edificis i les indústries, com les de la siderúrgia, el ciment, les TIC, els tèxtils i els productes químics.

Per a transformar en legislació l’ambició política de ser el primer continent climàticament neutre en 2050, la Comissió presentarà en un termini de 100 dies la primera “Llei del Clima Europea”.

Per a materialitzar l’ambició en matèria de clima i medi ambient, la Comissió també presentarà l’Estratègia sobre Biodiversitat per a 2030, la nova Estratègia Industrial, el Pla d’Acció de l’Economia Circular, l’Estratègia “de la granja a la taula” d’alimentació sostenible i propostes per a una Europa sense contaminació. Començaran immediatament els treballs per a endurir els objectius d’emissions d’Europa per a 2030 i es fixarà una senda realista cap a l’objectiu de 2050.

La Comissió presentarà a principis de 2020 el Pla d’Inversions per a una Europa Sostenible amb la finalitat de contribuir a aconseguir les necessitats d’inversió. Almenys el 25% del pressupost de la UE a llarg termini haurà de dedicar-se a l’acció pel clima, i el Banc Europeu d’Inversions, que és el banc climàtic europeu, oferirà suport addicional. Perquè el sector privat contribuïsca a finançar la transició ecològica, la Comissió presentarà l’Estratègia de Finançament Ecològic en 2020.

La lluita contra el canvi climàtic i la degradació del medi ambient és un repte comú, però no totes les regions i els Estats membres parteixen de la mateixa situació. El Mecanisme per a una Transició Justa farà costat a les regions que depenen en gran manera d’activitats amb un ús molt intensiu de carboni. Ajudarà als ciutadans més vulnerables en la transició, facilitant l’accés a programes de reciclatge professional i oportunitats d’ocupació en nous sectors econòmics.

Al març de 2020, la Comissió posarà en marxa el “Pacte pel Clima” per a donar veu i comesa a la ciutadania en el disseny de noves accions, la difusió d’informació, el començament d’iniciatives de base i la presentació de solucions.

Els reptes mundials del canvi climàtic i la degradació del medi ambient reclamen una resposta mundial. La UE continuarà promovent els seus objectius i estàndards mediambientals en els convenis de les Nacions Unides sobre biodiversitat i clima i reforçarà la seua diplomàcia verda. El G7, el G20, els convenis internacionals i les relacions bilaterals serviran per a convéncer als altres perquè redoblen els seus esforços. La UE també utilitzarà la política comercial per a garantir la sostenibilitat i establirà associacions amb els veïns dels Balcans i d’Àfrica per a ajudar-los en les seues pròpies transicions.

La Comissió sol·licita al Parlament Europeu i al Consell Europeu que confirmen l’ambiciosa visió de la Comissió per a l’economia i el medi ambient futurs d’Europa i que ajuden a fer-la realitat. La Comissió proposarà les mesures anunciades en el full de ruta del Pacte Verd Europeu.