Connexió ferroviària de la nova estació de l’AVE amb el centre d’Elx

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (Mitma) ha aprovat l’expedient d’informació pública i audiència i definitivament l’“Estudi Informatiu Xarxa Arterial Ferroviària d’Elx: variant de connexió de la nova estació d’Alta Velocitat amb el centre urbà”, i ha seleccionat com a alternativa a desenvolupar en els futurs projectes constructius la denominada Alternativa 1.

Amb aquesta nova connexió ferroviària es potencia la intermodalitat al definir una estació conjunta d’AVE-Rodalia a Elx, fet que millora l’oferta de transport.

L’estudi defineix una nova connexió ferroviària entre l’eixida del túnel ferroviari existent a Elx, en el costat Múrcia, i la línia d’alta velocitat Elx – Múrcia, a l’altura de la nova estació de l’AVE a Elx. D’aquesta manera, es millora la intermodalitat mitjançant la implantació d’una estació conjunta d’AVE i Rodalia a Elx, connectada amb el nucli urbà.

A més, els serveis de Rodalia aprofitaran una major longitud del traçat de la nova línia d’Alta Velocitat, cosa que permetrà reduir els temps de recorregut, i millorarà l’oferta de transport.

La variant té una longitud de gairebé 4 km de via doble electrificada, i un pressupost estimat de, aproximadament, 32 milions d’euros.

Aquesta actuació està relacionada amb l’objectiu 9: “Indústria, innovació i infraestructura” dels ODS que contempla l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible.

Aquesta connexió millorarà el transport ferroviari en el municipi il·licità i serà essencial per a donar un impuls a les infraestructures de valor estratègic de la nostra ciutat que ens aporten un plus de competitivitat i una millora de les nostres comunicacions, ja que connectarà les estacions de tren d’Elx Parc i Elx Centre amb l’estació de l’AVE a Matola.