El Consell aprova l'ampliació de la Zona Especial de Protecció d'Ocells del Fondo

El Ple del Consell ha aprovat el decret d’ampliació de la delimitació de la Zona Especial de Protecció per als Ocells (ZEPA) del Fondo d’Elx-Crevillent.

La ZEPA s’amplia amb la inclusió de la zona humida dels Canyissars d’Elx i del Fondo d’Amorós, dues àrees de singular importància per a les poblacions d’ocells aquàtics que nidifiquen i que sumen en conjunt 1.563 hectàrees de protecció.

Concretament, 1.341,2 hectàrees corresponen als Canyissars d’Elx, que alberga dues basses declarades Reserves de Fauna: Bassa del Prat dels Carrissals i La Camamil·la. Mentre que al Fondo d’Amorós corresponen 221,8 hectàrees. Totes dues zones alberguen destacades poblacions d’ocells aquàtics reproductors i que hivernen.

S’inclou la zona humida dels Canyissars d’Elx i El Fondo d’Amorós.

Originalment, aquest espai -inclòs en la Xarxa Natura 2000 en els termes municipals d’Elx i Crevillent- comptava amb una superfície de 2.392,16 hectàrees, coincident amb els límits del Parc Natural del Fondo. Va ser designada com ZEPA en 1990.

L’ampliació de la delimitació de la ZEPA El Fondo d’Elx-Crevillent resulta necessària per a incloure als territoris que compten amb poblacions significatives d’ocells, entre les quals destaquen els contingents reproductors de la canastera (Glareola pratincola) i el xarxet marbrenc (Marmaronetta angustirostris).

La zona humida coneguda com al Fondo d’Amorós també concentra exemplars rellevants d’ocells, entre les quals destaca una colònia de cria del morito comú (Plegadis falcinellus).

Es tracta d’un entorn on nidifiquen, alimenten i hibernen nombrosos ocells aquàtics.

Els ocells que utilitzen aquests dos espais mantenen una estreta vinculació amb les poblacions d’ocells de les ZEPA El Fondo i Salinas de Santa Pola i, al seu torn, part de les poblacions que es reprodueixen dins d’aquestes ZEPA s’alimenten en la zona dels Canyissars d’Elx.

Ha de destacar-se, així mateix, la implicació de la Comunitat de Regants de Canyissars en aquest procés.