Cooperació tècnica d’ELX2030 amb el municipi Francisco de Orellana a l’Equador

L’Ajuntament d’Elx, a través del seu Projecte ELX2030, ha acollit una jornada de cooperació tècnica amb el municipi Francisco de Orellana a l’Equador.

Francisco de Orellana, també coneguda amb el nom de Coca, és una ciutat de la regió amazònica de l’Equador, on conflueixen els rius Napo, Coca i Payamino.
Si bé la seua economia ha estat fortament unida a la indústria petroliera des dels anys 70, actualment s’estan impulsant altres projectes estratègics de desenvolupament integral i sostenible del municipi com són aquells lligats a l’agricultura i a la promoció dels seus atractius naturals i culturals.

El motiu d’aquesta jornada ha sigut l’intercanvi i transferència de coneixements sobre la manera en què s’estan incorporant al Pla Estratègic de l’Ajuntament d’Elx ELX2030 els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030.

L’equip tècnic d’ELX2030 i el seu director Antonio Martínez Gómez han mantingut una reunió de treball amb Jaime Álvarez, responsable de Cooperació del municipi Francisco de Orellana i Diego Jurado, tècnic del Fons Valencià per la Solidaritat, amb l’objectiu de compartir la metodologia emprada per a donar visibilitat als Objectius de Desenvolupament Sostenible en els projectes estratègics locals.

El mapatge dels Objectius de Desenvolupament Sostenible i la concreció de les metes global que es poden aconseguir amb els diferents projectes estratègics d’ELX2030, per a fer-los comprensibles i pròxims a la ciutadania, les empreses i entitats, han format part dels temes tractats.

La trobada de treball ha finalitzat amb una visita al Projecte de Regeneració i Renovació Urbana del barri de Sant Antoni, desenvolupat per PIMESA, que constitueix un exemple pràctic de com des de l’Administració local es poden aconseguir tres de les metes que proposa l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible número 11 “Ciutats i Comunitats Sostenibles”:

  • Accés a habitatges adequats, segurs i assequibles.
  • Millora de barris vulnerables.
  • Augment de la urbanització inclusiva i sostenible i la capacitat per a la planificació i la gestió participatives, integrades i sostenibles.

 

Aquesta jornada s’enquadra dintre de les activitats que porta a terme el “Fons Valencià per la Solidaritat” en el marc de l’aplicació i territorialització dels Objectius de Desenvolupament Sostenible en la Comunitat Valenciana i del seu Programa de Cooperació Tècnica “Especialista Municipal Voluntari/ària”.