Les Corts aproven la Llei de Protecció del Palmerar

Les Corts han aprovat aquest dijous la llei de protecció del Palmerar d’Elx, el major palmerar d’Europa. La reforma pretén incrementar la protecció d’aquest espai que és patrimoni de la humanitat des de l’any 2000, i garantir així la supervivència.

L’objectiu de la llei és blindar de la construcció els horts i protegir-los en el seu conjunt, però no sols els exemplars com fins ara, sinó també l’ofici del palmerer, els artesans de la palma, la xarxa de séquies, i en definitiva els valors culturals del Palmerar.

Aquesta actuació està relacionada amb l’objectiu 11: Ciutats i comunitats sostenibles, dels ODS que contempla l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible.

La zona Unesco serà on majors restriccions hi haja. En aquest espai, en la seua zona d’amortiment i l’àrea nucli només s’autoritzarà el cultiu i s’exclou el encaperutxat de palmeres, excepte permís exprés del Patronat del Palmerar per motius culturals, pedagògics o turístics. També es permet el ramader, el social, cultural i ambiental. S’autoritzarà excepcionalment obertura de museus o centres d’interpretació i es podrà reconstruir construccions originals, però no es podrà ampliar edificacions o instal·lacions.

El Patronat, la Junta Gestora i la Comissió Tècnica del Palmerar són els tres organismes que s’encarreguen de vetlar pel compliment de la llei.

L’Ajuntament crearà la figura de l’inspector del Palmerar d’Elx i aquest podrà accedir a finques o edificacions on es realitzen obres o usos que es pretenguen inspeccionar.

Amb el Pla Director que haurà d’aprovar l’Ajuntament per al Palmerar, la llei preveu eliminar elements impropis en la zona Unesco i l’àrea Nucli, amb la condició de recuperar antics horts. Encara que la norma no ho indica expressament, es refereix, entre altres equipaments als col·legis que estiguen en horts tradicionals.

L’Ajuntament i la Generalitat podran expropiar horts o finques en perill de destrucció física o de desaparició dels béns. L’objectiu municipal és gestionar el 81% dels horts.

La Generalitat s’ha compromés a finançar la meitat de les despeses derivades del manteniment dels béns tutelats de propietat pública i de les despeses del Patronat del Palmerar. Les administracions dotaran els seus pressupostos de partides anuals amb els imports necessaris.

L’Ajuntament haurà de tindre un registre del Palmerar amb tots els seus béns protegibles als dos anys des de l’entrada en vigor de la llei.

Llei 6/2021, de 12 de novembre, de la Generalitat, de protecció i promoció del palmerar d’Elx