Declaració d'Elx contra l'Economia Submergida

L’economia submergida és l’ocultació de l’activitat econòmica a fi d’evitar la seua regulació, el pagament d’impostos i de cotitzacions socials, i afecta la gent treballadora, les empreses i la ciutadania en general.

Com a resultat de l’economia submergida, les persones treballadores queden al marge del marc protector de la normativa laboral i social. Es genera una competència deslleial que afavoreix les empreses que no compleixen amb la legislació vigent. A més, es posa en risc el manteniment de l’economia del benestar, ja que minven els ingressos públics derivats de l’activitat econòmica. Finalment, l’entrada massiva de productes importats de països que no compleixen les normes de propietat industrial o no respecten les exigències en matèria de qualitat imposades per la Unió Europea, pot comportar un perill per al consum.

La Taula de Treball contra l’Economia Submergida, constituïda per l’Ajuntament d’Elx en 2016, ha subscrit la “Declaració d’Elx contra l’Economia Submergida”.

En la “Declaració d’Elx contra l’Economia Submergida” s’acorda el següent:

  1. Rebuig de les pràctiques de l’economia submergida.
  2. Intensificar les mesures de lluita contra l’economia submergida i el frau fiscal.
  3. Coordinació entre les distintes administracions.
  4. Més informació i sensibilització – a treballadors/es, empreses i ciutadania- sobre els efectes de l’economia submergida.
  5. Simplificar els procediments administratius de posada en marxa de nous projectes empresarials.
  6. Programes de suport a empreses i ciutadania que faciliten l’abandonament de les pràctiques lligades a l’economia irregular.
  7. Reforç de les polítiques actives d’ocupació.
  8. Millora de la formació professional per aquells/es amb una menor qualificació.
  9. Foment de l’esperit emprenedor i empresarial.
  10. Promoció de bones pràctiques en matèria socioeconòmica.

text complet de la “Declaració d’Elx contra l’Economia Submergida”