Declaració Institucional ELX2030

En el transcurs de la reunió del Comité de Direcció del Pla Estratègic ELX2030, s’ha donat a conéixer el contingut íntegre de la Declaració Institucional, aprovada per unanimitat en el Ple de l’Ajuntament d’Elx, i en la qual s’estableixen les bases per a dur a terme el procés de transformació urbana fonamentat en la introducció efectiva i real del concepte de sostenibilitat en el desenvolupament local d’Elx, en termes econòmics, socials, territorials i mediambientals.

Aquesta transformació té com a objectius destacar la singularitat d’Elx com “La Ciutat Verda” i preparar la candidatura al guardó Capital Verda Europea en el mitjà termini.

S’estableix d’aquesta manera una política de desenvolupament local per l’Ajuntament d’Elx que afavorisca la transformació del model econòmic del municipi il·licità, recolzant-se en els valors i principis de la sostenibilitat, l’ecoinnovació, la creativitat i la digitalització.

El motiu principal d’aquesta declaració és articular les principals actuacions que s’estan duent a terme a Elx per part de l’Ajuntament d’Elx, altres administracions públiques i els principals agents locals, a fi de relacionar-les i vincular-les amb els objectius del Pla ELX2030 – La Ciutat Verda, convertint-les en projectes estratègics.

Amb la finalitat d’aconseguir, d’una banda, els màxims suports possibles al procés de transformació i modernització d’Elx en els àmbits territorial, mediambiental, econòmic i social; i, d’una altra, el suport a la candidatura d’Elx com a Capital Verda Europea, juntament amb el compromís efectiu amb els valors i principis vinculats a la sostenibilitat, l’ecoinnovació, la creativitat i la digitalització que aquesta candidatura comporta, se sol·licitaran adhesions a aquesta declaració Institucional per part dels agents locals, entitats públiques i privades, empreses i ciutadania en particular, a més d’institucions i agents socials fora de l’àmbit local.