DESENVOLUPAMENT AMBIENTAL

Nou servei de neteja a Elx, més modern, mecanitzat i sostenible
Fase: Execució

Pla Especial de Protecció del Palmerar
Fase: Tramitació

Pla de Mobilitat Urbana Sostenible d’Elx (PMUS)
Fase: Tramitació