DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

Ampliació d’Elx Parc Empresarial
Fase: Tramitació

Elx Campus Tecnològic
Fase: Execució

Pla Operatiu Estratègic i del Pla Director de Turisme Intel·ligent
Tots dos documents marcaran el full de ruta del desenvolupament turístic del nostre municipi en els pròxims anys, considerant des d’un inici variables tan importants per a la nostra ciutat i el turisme com són la sostenibilitat, l’accessibilitat, la innovació i la governança col·laborativa per a aconseguir que el turisme es consolide com un dels sectors econòmics més rellevants per a la nostra ciutat.
Responsable: Visitelche en col·laboració amb Turisme Comunitat Valenciana i l’empresa Solucions Turístiques
Fase: Execució

Pla d’Administració Electrònica Ajuntament d’Elx
Fase: Execució