DESENVOLUPAMENT SOCIAL

Pla de construcció, reforma i millora dels centres educatius d’Elx (PLA EDIFICANT)
Pla de cooperació entre la Generalitat i les administracions locals de la Comunitat Valenciana per a la construcció, l’ampliació, l’adequació, la reforma i l’equipament de centres públics docents de la Generalitat.
Responsable: Generalitat Valenciana
Fase: Execució

Fundació Salut Infantil. Centre d’Investigació en Neurodesenvolupament Génesis
La Fundació Salut Infantil entén l’escenari social i adopta un model innovador d’inclusió mitjançant la investigació de noves tècniques per a introduir en les teràpies d’Atenció precoç. Un projecte pioner que compta amb el suport de l’Ajuntament d’Elx a través de la signatura d’un Conveni en la qual s’ha formalitzat la cessió del terreny municipal en el qual es pretén construir el nou Centre d’Investigació en Neurodesenvolupament Génesis.
Responsable: Fundació Salut Infantil
Fase: Execució