DESENVOLUPAMENT URBÀ

Pla d’Infraestructures Estratègiques per a la Competitivitat i la Sostenibilitat

Projectes estratègics en matèria de comunicacions i transport, el desenvolupament del qual es considera essencial per a la millora de la competitivitat i l’impuls de la productivitat del teixit empresarial del municipi d’Elx, i per tant, per al creixement econòmic i de l’ocupació.

Desdoblament de la CV-865 d’Elx a Santa Pola.
Responsable: Generalitat Valenciana
Fase: Execució

Accés a l’aeroport d’Alacant. Duplicació de calçada. Carretera N-338. Tram: N-332 – A-70.
Responsable: Govern d’Espanya
Fase: Execució

Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat d’Elx (EDUSI)
EDUSI-Elx es tracta d’un projecte finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) mitjançant el Programa Operatiu FEDER de Creixement Sostenible 2014-2020 (POCS).
Fase: Execució

Revisió del Pla General Estructural d’Elx
El nou Pla General establirà les bases d’Elx com a ciutat verda i sostenible.
Fase: Tramitació

Pla Centre
Aquest projecte té com a objectiu principal convertir el centre de la ciutat en un lloc més accessible, potenciar el turisme, el comerç i millorar de la qualitat de vida, retornant l’espai públic al ciutadà.
Fase: Execució

Regeneració i Renovació Urbana del Barri Sant Antón
L’Àrea de Renovació Urbana Barri Sant Antón d’Elx es troba declarat per la Generalitat Valenciana amb data 23 d’octubre de 2014.
Fase: Execució

Agència Valenciana de Protecció del Territori
L’Agència Valenciana de Protecció del Territori és un organisme autònom de la Generalitat, la seu del qual estarà a Elx, que té com a finalitat essencial vetlar per la utilització racional i legal del sòl, d’acord amb el que disposen la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge, de la Comunitat Valenciana i la resta de legislació urbanística.
Entitat responsable: Generalitat Valenciana
Fase: Tramitació