E-COMMERCE

L’extraordinària expansió de les xarxes de telecomunicacions i, en especial, d’Internet com a vehicle de transmissió i intercanvi de qualsevol tipus d’informació, ha afavorit la seua notable incorporació a la vida de les persones, a l’economia i la societat, oferint innumerables avantatges, com la millora de l’eficiència empresarial, l’increment de les possibilitats d’elecció dels usuaris i l’aparició de noves fonts d’ocupació.

El denominat comerç electrònic, comerç online o eCommerce consisteix a centrar el procés de comercialització i venda de productes i serveis a través d’Internet, utilitzant tecnologies i mitjans digitals.

Les compres i vendes realitzades per mitjà de tecnologies, mitjans i equips digitals han experimentat un gran creixement en els últims anys i representen una de les activitats amb major potencial de futur per l’economia digital.

El desenvolupament del comerç electrònic està facilitant el creixement de les empreses il·licitanes, així com les inversions en innovació, afavorint l’augment de la seua competitivitat.

El desenvolupament del comerç electrònic ofereix a les empreses il·licitanes l’oportunitat d’incrementar la seua competitivitat i crear noves ocupacions.

El comerç electrònic és considerat un servei de la societat de la informació, proporcionat a títol onerós, a distància, per via electrònica, a petició individual del destinatari i constituint una activitat econòmica per al prestador.

El comerç electrònic és considerat per la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris com un contracte celebrat a distància i fora de l’establiment mercantil, en el marc d’un sistema organitzat de venda o prestació de serveis, sense la presència física simultània de l’empresari i del consumidor i usuari, i en el qual s’utilitzen exclusivament una o més tècniques de comunicació a distància fins al moment de la celebració del contracte i en la pròpia celebració del mateix.

El creixement del comerç electrònic té un impacte significatiu en les estratègies de distribució de les empreses il·licitanes.

El comerç electrònic permet els següents avanços a les empreses il·licitanes:

 • L’accés a un mercat global, ampliant-se els potencials clients.
 • L’augment de l’oferta de productes i serveis.
 • La reducció dels costos i preu final de productes i serveis.
 • La creació de noves relacions comercials.
 • La gestió de la informació obtinguda en temps real en relació amb la presa de decisions empresarials.
 • L’obtenció d’un millor posicionament als mercats.
 • L’expansió de les seues activitats i negocis sense necessitat d’obrir establiments físics.
 • La visibilitat i venda de productes i serveis a través de plataformes de tercers.
 • L’ajust de la seua política de preus en funció de la informació que obtinguen de la competència.
 • El desenvolupament dels serveis logístics de subministrament.

Per als consumidors l’ús del comerç electrònic presenta grans avantatges.

S’han identificat una sèrie d’avantatges per als consumidors en relació a les compres que realitzen online, destacant els següents:

 • Increment de l’oferta de productes i serveis de diversa procedència.
 • Major competència en els preus.
 • Productes i serveis més econòmics i de major qualitat.
 • Major capacitat d’elecció online per part dels consumidors.
 • Comoditat i agilitat en les compres.
 • Comparació especialitzada de l’oferta de productes i serveis.
 • Mercat obert 24 horas, 365 dies a l’any.
 • Retroalimentació dels usuaris a partir d’opinions i experiències de compra d’altres persones.
 • La possibilitat de caracteritzar i configurar els productes i serveis per a ser adquirits en funció de les necessitats dels consumidors.
 • El servei de suport professionalitzat online als consumidors i clients.

El Pla ELX2030 impulsarà una sèrie d’activitats perquè les empreses il·licitanes, en especial les integrades en el sector comercial detallista, tinguen les capacitats per a aprofitar els avantatges de l’eCommerce, fomentant la necessitat d’una redefinició del concepte de comerç i la forma de fer negocis online.

 • Promoció de l’ús del comerç electrònic, contribuint a incrementar el nombre d’empreses il·licitanes que comercialitzen els seus productes i serveis a través d’Internet.
 • Desenvolupament d’un programa de capacitació a empreses il·licitanes que desitgen posar en marxa solucions de comerç electrònic i màrqueting digital per mitjà de la impartició de tallers, jornades i accions formatives.
 • Implantació de serveis d’assessorament en comerç electrònic a l’Ajuntament d’Elx.
 • Impuls de les bones pràctiques d’actuació en comerç electrònic i serveis digitals en els sectors econòmics locals (agricultura, comerç, construcció, indústria, serveis, turisme…).
 • Desenvolupament de programes de sensibilització i conscienciació en matèria de comerç electrònic.

Incrementar l’ús de les tecnologies digitals i el comerç electrònic entre les empreses il·licitanes, és una prioritat estratègica de ELX2030.