L´economia circular en el sector calçat

El gerent de PIMESA i director del Pla Estratègic d’Elx ELX2030, Antonio Martínez, ha participat en la Jornada “Economia Circular en el calçat” organitzada pel Clúster Calçat Innovació (CCI) i que ha comptat amb la col·laboració de INESCOP i *FICE.

Elx vol desenvolupar un model d’urbs verda, ecoinnovadora, creativa i digital, principis bàsics que es poden projectar al principal sector econòmic del municipi, la indústria de fabricació de calçat i components.

L’economia circular és un concepte econòmic que s’interrelaciona amb la sostenibilitat.

L’objectiu de l’economia circular és que el valor dels productes, els materials i els recursos (aigua, energia…) es mantinga en l’economia durant el major temps possible, i que es reduïsca al mínim la generació de residus.

Per al gerent de PIMESA les empreses del calçat han d’assumir en la seua filosofia de gestió els conceptes relatius a l’economia circular: “Si les rodes, referint-se als pneumàtics i al cas del Grup Soledad, l’han aconseguit, per què el calçat no?”.

El sector calçat ha d’apostar per la creativitat i l’ecoinnovació: “La creativitat no és un concepte nou per a les nostres empreses, s’empra constantment per exemple en la preparació de col·leccions, potenciem-la”. De mateixa manera, va convidar a les institucions a “potenciar el que les empreses ja estan fent: robòtica, digitalització o indústria 4.0”.

La indústria de calçat camina cap a un model d’economia circular basat en un major aprofitament de les matèries primeres i l’ús més eficient i de reduït impacte mediambiental, així com la revaloració dels residus mitjançant la seua transformació en productes de major valor afegit.

L’escassetat de matèries primeres i la necessitat de realitzar un ús eficient de les mateixes fa necessari tancar el cercle del cicle de vida del calçat i els seus components que transcendeix del reciclatge i la reutilització i abasta tota la cadena de valor des del disseny, fabricació distribució i consum, fins que es converteix en residu.

El INESCOP treballa en diverses línies d’investigació des de diferents aèries per a contribuir a la implementació d’una economia de tipus circular en calçat.

Les principals línies d’investigació són:

  • Ecodiseño aplicat a calçat.
  • Anàlisi de la petjada de carboni del calçat.
  • Revaloració energètica de residus de calçat.
  • Reutilització/reciclat de residus de calçat i la seua incorporació en components de calçat i altres béns de consum.
  • Obtenció de biopolímers a partir de residus de pell sense adobar per al seu ús com a agents de microencapsulación.
  • Obtenció de col·lagen hidrolitzat a partir de subproductes animals d’aplicació en adobats i com a fertilitzants orgànics.
  • Obtenció d’adhesius de poliuretà a partir de CO₂ com a matèria primera.
  • Obtenció d’adhesius i additius a partir d’olis d’origen vegetal com a fonts renovables.
  • Implementació de processos de fabricació de menor impacte mediambiental per a l’obtenció de materials multifuncionals.

Aquesta jornada sobre Economia Circular en calçat, tanca un cicle de 6 trobades d’innovació, organitzats pel CCI, en col·laboració amb el Centre Tecnològic del Calçat, INESCOP i FICE, i en els quals s’ha parlat de noves estratègies de màrqueting i comercialització, de nous perfils professionals, de calçat infantil funcional i saludable i de certificació de calçat d’ús professional, així com de creixement de pell artificial in vitro. Totes elles han tingut un objectiu comú, contribuir a través de la innovació al desenvolupament d’una indústria del calçat sostenible, contribuint als tres àmbits de la sostenibilitat: l’econòmic, el social i el mediambiental.