Estratègia de Desenvolupament de l'Activitat Comercial Minorista d'Elx (EDACOM ELX)

La Estratègia de Desenvolupament de l’Activitat Comercial Detallista d’Elx (EDACOM ELX) planteja la següent definició de la visió de futur per a l’activitat comercial detallista il·licitana:

Elx vol ser una Ciutat de Compres i Serveis de referència en el sud de la província d’Alacant amb una activitat comercial detallista innovadora, avantguardista i diversificada que afavorisca la vertebració dels barris i pedanies del municipi il·licità, amb una estreta vinculació amb la cultura, l’oci i l’entreteniment i amb una elevada capacitat d’atracció de la població local, comarcal i turistes.

La proposta de futur per a l’activitat comercial detallista s’integra en el model d’ELX2030 com a municipi verd, ecoinnovador, creatiu i digital.

El comerç il·licità té una gran rellevància econòmica, social, urbana i territorial:

  • És necessari per a atendre i satisfer necessitats ciutadanes bàsiques.
  • Crega gran quantitat d’ocupació i impulsa oportunitats de negoci.
  • dona suport al desenvolupament d’altres sectors estratègics (turisme, serveis).
  • Fomenta les relacions socials i dona vida als espais públics urbans.
  • Cohesiona i equilibra el territori, els nostres barris i pedanies.

És important generar debat i consensuar les iniciatives d’actuació amb una notable incidència en el sector comercial, tant en el si del Consell de Desenvolupament Comercial d’Elx, com incorporant les aportacions de la resta de col·lectius i de persones interessades en el sector.

Les accions que es deriven de la EDACOM ELX per a potenciar i dinamitzar l’activitat comercial detallista en el municipi il·licità se centren en unes línies d’actuació que pretenen resoldre els principals problemes i desequilibris detectats i que obstaculitzen i limiten el desenvolupament de la citada activitat a Elx.

La EDACOM ELX proposa 10 objectius estratègics, 33 objectius operatius i 129 accions concretes a desenvolupar en el període 2019-2021, amb la finalitat d’afavorir la necessària transformació, modernització i dinamització dels sectors econòmics que integren l’activitat comercial detallista il·licitana.