El Ple aprova el Pla Jove 2021-25

El Ple aprova el Pla Jove 2021-25 amb el qual l’Ajuntament vol donar resposta a les necessitats de la joventut il·licitana.

Elx compta amb el Pla Jove 2021-25 amb el qual la Regidoria de Joventut pretén donar resposta a les necessitats de la joventut il·licitana en els pròxims anys.

Es tracta d’un document viu en l’elaboració del qual es va comptar amb les propostes realitzades pels joves i que recull les directrius que marcaran les accions que s’emprendran. La regidora ha indicat que aquest pla “ens situa en la casella d’eixida del que serà un projecte que s’anirà construint i modificant en el temps i que s’adaptarà a les necessitats que vagen sorgint”.

A més, amb aquest pla es pretén incorporar el sector jove en les polítiques municipals.

Aquest Pla Municipal de Joventut preveu des de suport psicosocial fins a plans de formació i facilitats per a accedir a un habitatge. Un full de ruta que detalla les mesures i accions amb les quals l’Ajuntament busca millorar el benestar integral de les i dels joves il·licitans.

Per a la construcció del Pla Integral de Joventut, s’ha realitzat un procés participatiu amb la població jove d’Elx. Es va crear una plataforma en línia de participació, a causa de la situació sanitària.

A través de la plataforma van participar un total de 84 persones d’edats entre 12 i 30 anys.

També es van realitzar activitats en centres juvenils, instituts i entitats juvenils. En aquestes es va treballar en grups per a identificar necessitats i inquietuds de la població jove al municipi. A través d’aquesta mena d’activitats es van incorporar en el diagnòstic a un total de 191 persones amb edats entre 12 i 25 anys.

L’elaboració del document s’ha realitzat de manera transversal amb totes les àrees que conformen l’Ajuntament, així com amb els grups polítics que han seguit el procés des del primer moment. Algunes de les apostes de la Regidoria després dels resultats del pla són la promoció d’un programa de suport psicosocial als joves i adolescents per mitjà de tallers, tertúlies dialògiques o activitats lúdiques i recreatives.

També es té molt present el medi ambient amb la inclusió de tallers relacionats amb l’acció pel clima destinat a la població jove, com el projecte mediambiental SIGNUM per a la senyalització participativa de la ruta de l’entorn natural del Pantà d’Elx.

Un altra de les claus és la formació amb programes que aporten títols oficials de l’IVAJ, que habiliten per a treballar, com són el curs monitor de temps lliure o els cursos de formació permanent, com monitor de menjador escolar o d’aula matinal, així com implementar els cursos de primers auxilis o socorrisme.

També cal destacar l’estreta col·laboració amb Promoció Econòmica i amb l’Agència de Col·locació per a afavorir l’ocupabilitat.

L’accés a un habitatge també és una altra de les preocupacions dels més joves. Per això, es té com a objectiu la creació de recursos residencials per a la joventut, a més de la coordinació amb l’Oficina d’Habitatge Social per a la derivació de joves en situació de vulnerabilitat.

Entre les propostes també destaquen la creació de tallers per a visibilitzar les desigualtats de gènere, la programació de manera periòdica d’activitats esportives, l’estudi de noves tarifes juvenils per al carril bici, la formació a voluntaris joves, la implementació a la fi d’any d’una fira d’associacions per a visibilitzar la labor de les entitats juvenils i continuar amb una àmplia oferta de cursos i tallers d’oci.

Pla Jove 2021-2025