El servei d'Elx Taxi completa el mapa del transport públic a Elx

A través d’un conveni de col·laboració amb l’Associació de Taxistes d’Elx, l’Ajuntament d’Elx presta un servei de transport públic que uneix les pedanies i el centre urbà.

El terme municipal d’Elx és molt extens —325 Km²— i comprén 33 pedanies disseminades al voltant del nucli urbà, per la qual cosa per a moltes de les persones que viuen en aquests llocs la mobilitat és impensable sense un vehicle propi.

Amb Elx Taxi, les pedanies amb menys població o que no disposen d’un servei d’autobús poden comptar amb transport públic, ràpid i econòmic per a desplaçar-se, cap a i des del centre d’Elx.

Elx Taxi recorre 7 rutes:

 • Perleta-els Bassars-la Vallverda.
 • La Baia.
 • La Foia.
 • Matola.
 • Maitino-Torre Azul.
 • Asprella.
 • Les Vallongues-Ferriol.

Elx Taxi és una forma de transport alternatiu a l’ús del cotxe privat que ofereix destacats avantatges:

 • Es garanteix la mobilitat en pedanies, sobretot per a persones que no tenen vehicle, joves o persones majors.
 • Qui resideix en les partides rurals pot participar d’una manera àgil en la vida quotidiana del nucli urbà.
 • S’impulsa la mobilitat com a element necessari per a la cohesió territorial del terme municipal d’Elx.
 • Es fomenta la mobilitat sostenible.
 • Es disminueix la contaminació ambiental.
 • Es fomenta una nova cultura de la mobilitat.

Elx Taxi és gestionat per PIMESA i se sol·licita prèvia reserva, amb punts d’origen i de destinació prefixats i horaris determinats.

La bona acollida que el servei ha tingut, des de la seua creació l’any 2013, per part de la ciutadania, ha permés ampliar la freqüència de les parades i la incorporació de noves rutes, que es desenvoluparan progressivament per a fer arribar aquest servei a un nombre més gran de població.