Els Objectius de Desenvolupament Sostenible en el projecte ELX2030

El director de l’Oficina del Pla Estratègic, Antonio Martínez Gómez, ha presentat les persones que participen en el curs “Territorialitzant els ODS. Paper dels municipis i la ciutadania”, com s’han incorporat els Objectius de Desenvolupament Sostenible en el Projecte ELX2030, la Ciutat Verda.

La jornada, organitzada pel Fons Valencià per la Solidaritat a la Universitat Miguel Hernández d’Elx, forma part del projecte “In/Sostenible” que té per objectiu difondre l’Agenda 2030 i l’aplicació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible en l’àmbit municipal.

Així mateix, ha comptat amb la participació de Federico Buyolo García, director de l’Oficina de l’Alt Comissionat per a l’Agenda 2030, Antonia Moreno Ruíz, directora general de Cooperació i Solidaritat de la Generalitat Valenciana, i Ximo Moreno, regidor de Joventut i Serveis Socials de l’Ajuntament de Mislata.

Durant la seua intervenció, el director d’ELX2030 va evidenciar com des del territori local es dona resposta als grans reptes globals del desenvolupament sostenible.

En el mateix sentit, el director de l’Oficina de l’Alt Comissionat per a l’Agenda 2030 va assenyalar que “hi ha problemes globals que requereixen solucions locals i problemes locals que requereixen solucions globals”, i que aquestes solucions necessiten la participació activa de la societat civil per a definir, valorar i redefinir les polítiques públiques.

En ELX2030 s’han mapat els ODS en les accions locals i, després d’adaptar les metes globals a la singularitat d’Elx, s’han incorporat als diferents projectes estratègics.

Un exemple de com en ELX2030 s’han territorialitzat els ODS ho trobem en el projecte estratègic “Elx Ciutat del Calçat”. Les seues actuacions serveixen a la consecució de diferents metes fixades per l’ONU:

– Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tots. ODS 4. Educació de qualitat.

– Aconseguir la igualtat entre els gèneres i apoderar totes les dones i les xiquetes. ODS 5. Igualtat de gènere.

– Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, la plena ocupació i productiu, i el treball decent per a tots. ODS 8. Treball decent i creixement econòmic.

– Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació. ODS 9. Indústria, innovació i infraestructura.

– Garantir modalitats de consum i producció sostenibles. OSD 12. Producció i consum responsables..

– Adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els seus efectes. ODS 13. Acció pel clima