Elx Campus Tecnològic s’alia amb Districte Digital

L’alcalde d’Elx i president del Consell d’Administració de PIMESA, Carlos González i la consellera d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, Carolina Pascual, han signat el protocol de col·laboració pel qual Districte Digital de la Comunitat Valenciana es converteix en un dels canals de comercialització dels espais d’Elx Campus Tecnològic.

L’objectiu principal d’aquesta col·laboració és el d’afavorir i accelerar el procés de comercialització i instal·lació d’empreses innovadores i de base tecnològica a Elx Campus Tecnològic.

La Conselleria d’Innovació i l’Ajuntament d’Elx acorden estendre Districte Digital al Campus Tecnològic.

El protocol, signat en la seu de la conselleria, té l’objectiu de convertir a Elx, en el context del Districte Digital, en una ciutat atractiva per a empreses tecnològiques que empren personal qualificat i per a emprenedors que desitgen iniciar nous negocis basats en l’economia del coneixement. Així, l’acord pretén transformar Elx en una ciutat referent per a l’atracció i l’establiment d’empreses innovadores i tecnològiques i generar nou teixit industrial que incremente l’ocupabilitat de personal qualificat

El document que regula la col·laboració entre Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (SPTCV) i PIMESA proposa entre altres les següents accions per al benefici mutu:

  • Realització de campanyes específiques de publicitat en premsa, mitjans locals i xarxes socials.
  • Identificació i senyalització d’Elx Campus Tecnològic com a àrea de desenvolupament del Districte Digital.
  • Realització d’accions promocionals conjuntes.
  • Organització d’esdeveniments, seminaris, jornades, actes de divulgació i conferències per a visibilitzar el Districte Digital i Elx Campus Tecnològic, així com afavorir la creació de sinergies entre tots dos que permeten incrementar el desenvolupament empresarial, econòmic i tecnològic de les empreses i els seus projectes.
  • Suport en la utilització de recursos de comunicació i promoció que desenvolupe Districte Digital per a difondre l’Elx Campus Tecnològic.
  • Inclusió d’Elx Campus Tecnològic i les empreses que en ell s’allotgen en l’oferta de serveis que el Districte Digital puga desenvolupar per al conjunt de l’Economia Digital en la Comunitat Valenciana.

La Generalitat vol retindre el talent que es genera, fent que els seus professionals tinguen possibilitat de quedar-se a la ciutat i ajuden al seu creixement, millora i sostenibilitat d’aquesta, al mateix temps que busca donar suport al desenvolupament de projectes d’innovació entre les empreses d’Elx Parc Empresarial.

La suma d’esforços és fonamental per a incrementar la competitivitat i internacionalització de les empreses madures i albergar a empreses innovadores i/o de base tecnològica nascudes en el municipi il·licità i atraure empreses consolidades o en projecció.

La unió d’Elx Campus Tecnològic i Districte Digital ofereix un suport determinant per a l’especialització de l’economia il·licitana i d’Elx Parc Empresarial.