Elx Campus Tecnològic, un projecte innovador

El Comité de Direcció d’ELX2030 ha conegut de primera mà l’avantprojecte de l’Ajuntament d’Elx que convertirà Elx Parc Empresarial en un referent de l’economia de la nova era.

“Elx Campus Tecnològic” es projecta com un espai pensat per a la instal·lació d’empreses de base tecnològica i innovadores, en què la integració de les zones verdes amb l’arquitectura singular serà la base principal per la construcció d’aquests edificis que es construiran al voltant d’un gran parc central d’ús públic, que servirà com a espai multiusos per a activitats culturals i esportives. Més de 40.000 m² de superfície de zones enjardinades, que suposen quatre metres quadrats d’espai verd per cada metre quadrat de superfície ocupada d’edifici.

Un avantprojecte de l’Ajuntament d’Elx que es gestionarà a través de PIMESA i que es concep com un espai per al desenvolupament de l’economia il·licitana.

El complex pretén convertir-se en un pol tecnològic, un lloc d’alta qualitat per a la instal·lació d’empreses de qualsevol grandària, de caràcter innovador i respectuoses amb el medi ambient, dedicades a la producció, els serveis avançats i la I+D+i.

“Elx Campus Tecnològic” s’ubicarà en el cor del Parc Empresarial, i comptarà amb la col·laboració de la Universitat Miguel Hernández com una forma d’atracció del talent i de companyies de clar caràcter innovador.

Aquest projecte està previst que continue mostrant-se als diferents agents i òrgans de participació de la ciutat, per tal de conéixer les seues aportacions.