ELX CAMPUS TECNOLÒGIC

Elx és una ciutat especialment atractiva per a l’establiment d’empreses, perquè en ella es donen els factors necessaris per a mobilitzar la creativitat, generar innovació, estimular el creixement econòmic i crear ocupació de qualitat.

Elx està invertint en els factors de desenvolupament econòmic, progrés social, prosperitat urbana i qualitat de vida ciutadana.

Es pot afirmar que “tecnologia, talent i tolerància” els tres eixos del desenvolupament econòmic identificats per Richard Florida, conflueixen a Elx.

A Elx Parc Empresarial es localitza “Elx Campus Tecnològic”, un modern espai per a empreses de tecnologia d’avantguarda i alt valor afegit, que comptarà amb més de 43.000 m2 de superfície construïda i més de 50.000 m2 de zones verdes públiques.

El primer edifici d’”Elx Campus Tecnològic” suposa una inversió de 6,7 milions d’euros, s’alça sobre una parcel·la de 2.070 m2 i té una superfície edificable de 5.900 m2.

“Elx Campus Tecnològic” és un punt estratègic de connexió de les activitats científiques, tecnològiques, innovadores i emprenedores amb el sector empresarial, que es caracteritza per la seua arquitectura sostenible, àmplies zones verdes i zones de treball flexibles i de qualitat.

El segon edifici d’”Elx Campus Tecnològic”, amb una superfície edificable de 3.100 m2, ocupa 625 m2 i suposa una inversió de 2,9 milions d’euros.