ELX CREATIU

Elx vol ser un municipi creatiu i per a això necessita desenvolupar una política local específica per a crear un entorn i una cultura favorable a la creativitat i la innovació.

En l’actualitat, el coneixement, la creativitat, la capacitat d’innovació i l’activitat emprenedora de la ciutadania s’han convertit en motors d’enriquiment personal, avanç social, prosperitat econòmica i desenvolupament urbà.

La creativitat i la innovació posseeixen una dimensió territorial, fonamentalment de caràcter local. Per a la COMISSIÓ EUROPEA, la major part de les idees es generen per interacció humana, resultant essencial les ciutats com a espai de trobada, intercanvis i relacions interpersonals.

Des del Pla ELX2030 es vol mobilitzar la creativitat ciutadana i fomentar la innovació urbana.

L’Ajuntament d’Elx invertirà en un model de desenvolupament local basat en l’economia creativa, sobre la base de la mobilització de la creativitat ciutadana, l’activació de la innovació urbana i el foment dels sectors cultural i creatiu.

Les indústries culturals i creatives poden conformar un sector estratègic en l’àmbit econòmic il·licità, amb un gran potencial de creixement.

La moda i el disseny vinculats a la indústria de fabricació de calçat i els seus components, són un element singular i característic d’Elx que s’ha de potenciar al màxim.

Elx té un ecosistema innovador amb un gran potencial de desenvolupament i un important sector econòmic molt vinculat a la creativitat, la moda i el disseny, la indústria de calçat.

En l’ecosistema innovador d’Elx destaca l’activitat científica, investigadora i innovadora de les tres universitats amb seu en el municipi: Universitat Miguel Hernández, Universitat Cardenal Herrera CEU i Universitat Nacional d’Educació a Distància.

El municipi il·licità compta amb una àmplia xarxa de serveis de suport a la innovació com el Centre Europeu d’Empreses i Innovació (CEEI Elx) , el Parc Científic de la Fundació UMH, la seu de l’Escola d’Organització Industrial (EOI Mediterrani) i una seu del Centre d’Innovació i Tecnologia (INESCOP).

A Elx hi ha una gran quantitat d’empreses innovadores que contribueixen a la creació d’ocupació i la generació de riquesa.

La innovació és un dels pilars bàsics del model de desenvolupament il·licità per a aconseguir el creixement econòmic sostenible i el benestar social harmònic i just.

Des de l’Ajuntament d’Elx es promourà la inversió en els factors que afavoreixen la creativitat i la innovació:

  • Augmentant els nivells educatius i formatius de la població.
  • Creant un model de relacions socials en què s’accepten i fomenten noves idees, iniciatives i enfocaments.
  • Afavorint els processos de transició de noves idees a nous productes y/o serveis.
  • Creant un entorn urbà de qualitat amb un bon nivell d’infraestructures, equipaments i serveis, públics i privats.
  • Promocionant el diàleg i la diversitat cultural.
  • Recolzant les iniciatives empresarials i emprenedores.

L’ampliació d’Elx Parc Empresarial, l’execució del projecte d’Elx Campus Tecnològic i la promoció d’Elx Ciutat per a Invertir, són actuacions estratègiques per a potenciar l’ecosistema innovador.

Per a la UNESCO, la cultura i la creativitat poden ser una força motriu per al desenvolupament sostenible i la regeneració urbana.

La UNESCO reconeix que les zones urbanes són els principals espais per al desenvolupament de noves estratègies, polítiques i iniciatives destinades a fer de la cultura i la creativitat una força motriu per al desenvolupament sostenible i la regeneració urbana, a través de l’estímul del creixement i la innovació i la promoció de la cohesió social, el benestar de la ciutadania i el diàleg intercultural.

Un municipi creatiu, com vol ser Elx, contribueix a potenciar el seu model econòmic a través de la creativitat i la innovació de persones, entitats i empreses emprenedores; a formar el teixit social, la seua diversitat cultural i personalitat estètica; i a millorar la qualitat de vida ciutadana i reforçar el sentiment comunitari i la identitat comuna.

Des del Pla ELX2030 es fomentarà la creativitat com a motor de desenvolupament urbà sostenible, d’inclusió social i d’influència cultural.

El Programa de Ciutats Creatives de la UNESCO té per objectiu promoure el creixement social i econòmic de les comunitats locals , tant en els països industrialitzats com en els desenvolupats, posant un èmfasi especial en la funció que exerceixen la creativitat i les arts en el progrés.

La Xarxa de Ciutats Creatives (Creative Cities Network) va ser llançada per la UNESCO per a fomentar l’aprofitament del potencial creatiu, social i econòmic de les col·lectivitats locals.

Set àmbits creatius componen la Xarxa: artesania i arts populars, disseny, cine, gastronomia, literatura, música i arts digitals.