Elx defineix polítiques locals que tenen en compte els ODS

Les diferents polítiques de l’Ajuntament d’Elx en matèria ambiental, econòmica i social s’estan enfocant per a satisfer les necessitats, els desitjos, els interessos i els drets de les persones que “viuen” en el municipi il·licità, tenint en compte els Objectius de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible (ODS), especialment es considera prioritari l’Objectiu 11: Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguen inclusius, segurs, resilients i sostenibles.

El govern local ha assumit el compromís de promoure, en el seu àmbit territorial específic i en el context de les seues competències, el respecte als drets i a les llibertats que integren la Declaració Universal dels Drets Humans, i mesures que asseguren la seua aplicació efectiva i siguen un assoliment de la ciutadania que contribuïsquen al seu benestar.

Des de l’Ajuntament d’Elx s’estan fent polítiques per a garantir la dignitat humana i fomentar un desenvolupament sostenible en termes ambientals, econòmics i socials.

I en aquest context sorgeix l’Estratègia ELX2030, un conjunt d’actuacions de governança local per a afavorir el desenvolupament sostenible, el benestar social, el creixement econòmic, la prosperitat urbana i la qualitat de vida en el municipi il·licità.

D’una definició “global” dels ODS (una Resolució aprovada per l’Assemblea General de Nacions Unides, el 25 de setembre de 2015) cal passar a l’execució de polítiques i accions específiques per a materialitzar-los a escala “local”, amb la finalitat de convertir-los en realitat i que no queden com un plantejament utòpic i inassolible per a les persones en l’àmbit individual i col·lectiu.

Els ODS necessiten un compromís actiu dels dirigents i agents locals i de la ciutadania per a realitzar actuacions en els seus respectius àmbits d’intervenció competencial que estiguen orientades a aconseguir el benestar, la qualitat de vida i la felicitat de les persones que habiten a Elx.

L’Estratègia ELX2030 es planteja com a visió de futur d’Elx, ser un municipi sostenible, ecoinnovador, creatiu i digital.

Per a això l’Ajuntament d’Elx està sent un referent en polítiques socials i inclusives i en polítiques educatives a tots els nivells, que ja està aplicant per a aconseguir els següents objectius:

 • Lluitar contra la pobresa en totes les seues formes en el municipi il·licità (ODS 1).
 • Posar fi a la fam i la millora de la nutrició a Elx (ODS 2).
 • Garantir una vida sana i promoure el benestar de la ciutadania (ODS 3).
 • Garantir una educació inclusiva i equitativa de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge permanent per a tots, des de la infantesa a la vellesa, i en tots els nivells educatius (ODS 4).
 • Aconseguir la igualtat de gènere i empoderar totes les dones i les xiquetes il·licitanes (ODS 5).
 • Reduir les desigualtats i garantir que cap persona a Elx es quede arrere (ODS 10).
 • Promoure un model pacífic i inclusiu de desenvolupament social sostenible i construir una administració local participativa i transparent, eficaç i inclusiva (ODS 16).
 • Potenciar la cooperació per al desenvolupament sostenible i l’ajuda humanitària internacional, col·laborant amb les administracions competents en aquesta matèria (ODS 17).

Des de l’Ajuntament s’estan executant polítiques actives per a afavorir el creixement econòmic i la creació d’ocupació de qualitat, en relació amb l’assoliment dels següents objectius:

 • Garantir la disponibilitat i la gestió sostenible de l’aigua i el sanejament per a totes les persones i sectors econòmics d’Elx (ODS 6).
 • Garantir l’accés a una energia assequible, fiable, sostenible i moderna en l’àmbit personal i econòmic (ODS 7).
 • Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball decent, donant suport a l’agricultura, el comerç, la construcció, la indústria (especialment la relacionada amb el sector de fabricació de calçat i els seus components), el turisme i els serveis (ODS 8).
 • Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació en tots els àmbits ciutadans (ODS 9).

L’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat d’Elx (EDUSI Elx) és un bon exemple de conjunt d’actuacions operatives per a aconseguir que el municipi il·licità siga inclusiu, segur, resilient i sostenible (ODS 11).

L’Ajuntament d’Elx està aplicant polítiques dirigides a introduir les innovacions necessàries per a abordar i resoldre molts dels problemes, riscos i desafiaments mediambientals als quals s’enfronta el municipi il·licità, i es proposa intervencions i inversions, públiques i privades, al voltant d’una sèrie d’objectius que permeten optar a ser una de les Capitals Verdes Europees de referència en la dècada vinent:

 • Garantir modalitats de consum i producció sostenibles en tots els sectors econòmics il·licitans (ODS 12).
 • Adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els seus efectes a Elx (ODS 13).
 • Conservar i utilitzar sosteniblement el litoral il·licità i la nostra mar Mediterrània i els seus recursos marins (ODS 14).
 • Protegir, restablir i promoure l’ús sostenible de la infraestructura verda d’Elx, els seus ecosistemes terrestres, gestionar sosteniblement el Palmerar i el Camp d’Elx, lluitar contra la desertificació, detindre i invertir la degradació de les terres i detindre la pèrdua de biodiversitat en el municipi il·licità (ODS 15).

Perquè Elx siga un municipi verd, els dirigents i els agents locals i la ciutadania, han de desenvolupar les seues actuacions, individuals i col·lectives, prioritzant la protecció i millora del medi ambient amb la finalitat d’augmentar el nivell de qualitat de vida, protegir la salut i salvaguardar els ecosistemes locals.