‘Elx Integra’ destina més de 130.000  euros per a facilitar la inserció laboral de persones vulnerables

L’Ajuntament d’Elx destina 133.928,56 euros al projecte “Elx Integra” per a millorar l’ocupabilitat i facilitar l’accés al mercat laboral a través del desenvolupament d’itineraris dirigits a persones en situació de risc o exclusió social. Així, 92 persones -37 homes i 55 dones- dels barris de Carrús, Sant Antón, Palmerars i Poeta Miguel Hernández formen part d’aquesta acció.

Aquesta iniciativa està relacionada amb diversos dels ODS que contempla l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible: objectiu 8: Treball decent i creixement econòmic, objectiu 10: Reducció de les desigualtats i objectiu 11: Ciutats i comunitats sostenibles.

El perfil dels participants és el de persones en edat laboral amb especials dificultats per a la incorporació o el manteniment en el mercat laboral. Per això, els requisits són: que siga dona, persones diverses funcionalment, joves sense experiència laboral, parats de llarga duració, que tinguen escàs nivell formatiu o siguen beneficiaris de la Renda Valenciana d’Inclusió”.

El regidor d’Igualtat, Drets Socials i Polítiques Inclusives, Mariano Valera ha explicat que s’ha contractat a 5 educadors socials, 2 tècnics d’integració social i 1 treballador social per a dur a terme aquesta activitat que està cofinançada per la Unió Europea a través del Programa Operatiu del Fons Social Europeu de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

Els itineraris que es realitzen als participants són personalitzats conformement a les necessitats observades en el diagnòstic inicial però la majoria de les activitats són grupals per a donar resposta a necessitats compartides. L’edil ha explicat que “dins de les accions grupals hi ha unes que són d’orientació laboral com la cerca d’ocupació per internet i unes altres d’orientació competencial com és la preparació d’una entrevista de treball. A més, també hi ha accions individuals com a plans d’avaluacions i actuacions”.

El programa s’està duent a terme des de setembre i durarà fins al 31 de desembre en les instal·lacions dels centres socials de Sant Antón, Palmerars, Carrús i Poeta Miguel Hernández. A més, la sala de formació de l’Escorxador també serà utilitzat en aquelles activitats formatives que requerisquen ordinador per part dels participants per a reduir així la bretxa digital.